Мобилен ресурсен центар во Битола

10 Мај 2018

Граѓанскиот ресурсен центар имаше отворен ден со граѓанските организации (ГО) во Битола на 10 мај 2018 година.

На средбата учествуваа 26 претставници на организации од пелагонискиот регион. Тие истакнаа дека опкружувањето за ГО во нивниот регион е во лоша состојба. Општините немаат контакт лице за поддршка на ГО, недостасува стратешки пристап, а, а и таму каде што има локални стратегии за соработка со граѓански организации, нема реализација на планираните активностите.

Оваа активност е дел од Мобилниот ресурсен центар, чија цел е да ги приближи услугите на Граѓанскиот ресурсен центар до што е можно поголем број организации во цела Македонија. Мобилните ресурсни центри не само што им овозможуваат на локалните организации да бидат информирани за случувањата во граѓанскиот сектор и за активностите на Граѓанскиот ресурсен центар туку им даваат и можност да информираат со какви предизвици се соочуваат при работењето.

Дополнително, организациите имаа можност да бидат вклучени и во консултативниот процес и да дадат свои предлози за новиот акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020. Министерство за информатичко општестсво и администрација (МИОА) ги организира консултациите за новиот акциски план со поддршка на МЦМС во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар.

Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This