Календар на настани

Понеделник
Вторник
Среда
Четврток
Петок
Сабота
Недела
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Current Date
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
 • Мобилен ресурсен центар во Охрид
  Организирано од Граѓански ресурсен центар – Гостивар
  Охрид
26
27
28
1
 • Обука за граѓанско учество во процесот на донесување одлуки на локално ниво
  Организирано од Граѓански ресурсен центар
  Граѓански ресурсен центар – Скопје
  ул. Кирил и Методиј, бр. 50, реон 7, 1000 Скопје
29
1
 • Обука за граѓанско учество во процесот на донесување одлуки на локално ниво
  Организирано од Граѓански ресурсен центар
  Граѓански ресурсен центар – Скопје
  ул. Кирил и Методиј, бр. 50, реон 7, 1000 Скопје
30
1
 • Мобилен ресурсен центар во Неготино
  Организирано од Граѓански ресурсен центар – Штип
  Неготино
31
1
2
3

Ресурсни центри

Поддршка за граѓанските организации, особено за малите локални организации.

БИБЛИОТЕКА

Пристап до дигитална база на ресурсни материјали за и од граѓанските организации.

Информации

Редовно информирање за тековните финансиски можности и информации за организациите.

Он-лајн поддршка

Персонализирана он-лајн поддршка во работењето на граѓанските организации.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Директни линкови до институции и тела релевантни за граѓанските организации.

Одржани настани

Споделени информации

Учесници на настани

Советодавна поддршка