Календар на настани

Понеделник
Вторник
Среда
Четврток
Петок
Сабота
Недела
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Current Date
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Ресурсни центри

Поддршка за граѓанските организации, особено за малите локални организации.

БИБЛИОТЕКА

Пристап до дигитална база на ресурсни материјали за и од граѓанските организации.

Информации

Редовно информирање за тековните финансиски можности и информации за организациите.

Он-лајн поддршка

Персонализирана он-лајн поддршка во работењето на граѓанските организации.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Директни линкови до институции и тела релевантни за граѓанските организации.

Одржани настани

Споделени информации

Учесници на настани

Советодавна поддршка