Контакт

Ресурсен центар - Скопје

ул. Кирил и Методиј, бр. 50, реон 7 1000 Скопје Телефон: ++389 2 3237 784 е-Пошта: [email protected]

Ресурсен центар - Гостивар

ул. Тоде Богданоски бр.90, 1230 Гостивар

Ресурсен центар - Штип

Петта партиска конференција бб (Мултимедијален центар Канал 77), 3 кат, 2000 Штип Телефон: +389 32 397 707 локал: 208

Ресурсен центар - Скопје

ул. Кирил и Методиј, бр. 50, реон 7 1000 Скопје Телефон: +389 2 3237 784 e-Пошта: info@rcgo.mk

Ресурсен центар - Гостивар

ул. Тоде Богданоски бр.90, 1230 Гостивар е-Пошта: [email protected]

Ресурсен центар - Штип

Петта партиска конференција бб (Мултимедијален центар Канал 77), 3 кат, 2000 Штип Телефон: +389 32 397 707 локал: 208 е-Пошта: [email protected]

4 + 4 =