Барање за користење простор – Скопје

Ресурсниот центар во Скопје се наоѓа на ул. Климент Охридски бр.21, Скопје [Google МАПА]. Просторот има ♿️ пристап за лица со посебни потреби. Просторот е со површина од 130 м2.

Има можност за состаноци на :

25 лица – конференциска маса или
45 лица – кино систем

Контакт е-Пошта: info@rcgo.mk

Пополни барање

Барање за користење простор - Скопје
Share This