Преглед на можности за финансирање на ГО

Граѓанскиот ресурсен центар подготвува месечни прегледи на отворени повици и можности за финансирање на граѓанските организации од различни извори. Месечните прегледи ги испраќа до целата маилинг листа на организации. Ова придонесува кон навремено информирање на организациите и зголемување на нивните можности за аплицирање за финансиска поддршка и за нивна одржливост.
Share This