Грантовска поддршка за граѓанските организации

Граѓанскиот ресурсен центар ќе ги поддржи граѓанските организации преку два вида на грантови:

  • Мали партнерски грантови за организациски развој, чија цел е поттикнување на партнерства, заедничкото учење, споделувањето на искуства преку заеднички грантови на грас рут (grass root) и помалку развиени организации со развиени организации.
    Повикот ќе биде објавен во февруари 2019 год.
  • Мали акциски грантови за поддршка на национални и локални инцијативи за менување на политики, застапување и лобирање, чија цел е зајакнување на грас рут организациите, поттикнување на нивниот придонес во заедницата и зацврстување на нивните врски со конституентите преку поддршка на нивните иницијативи за застапување и лобирање за важни локални прашања.

Повик за доделување мали акциски грантови за застапување [Објавено на 10.9.2019]

Јавен повик до граѓански организации за доделување грантови [Објавено на 8.4.2019]

Share This