Адресар на мрежи од граѓански организации

Создавањето партнерства и јакнењето на вмрежувањето на граѓанските организации е еден од приоритетите на Граѓанскиот ресурсен центар. Во оваа насока креиравме база на активни мрежи, коалиции, платформи и други здружувања на граѓански организации. Адресар на мрежи претставува база на податоци за областа на делување на мрежите, нивната формалност како и контакт информации. Истата постојано се ажурира и дополнува со податоци за нови здружувања.

Вмрежувањето нуди низа придобивки за граѓанските организации како остварување на општествени промени и влијанија, промовирање заеднички каузи, взаемно учење, јакнење и размена на информации, заеднички настап на повици за проекти итн. Ги охрабруваме граѓанските организации да се вмрежуваат и да бидат активни!

Име на мрежатаГлавен сектор на дејствувањеЕлектронска поштаВеб-страницаДали е регистрирана?
Алијанса за човекови права и демократијаДемократија и владеење на правотоblaze.minovski@gmail.comнемаНе
Блупринт група за реформи во правосудствотоДемократија и владеење на правотоadrijana.lavchiska@fosm.mkhttps://www.facebook.com/bluprint.group.for.judicial.reformsНе
Граѓанска алијанса за транспарентностДемократија и владеење на правотоmarija.mirchevska@fosm.mkhttps://www.facebook.com/CSOWatchdogOverPAR/Не
Коалиција за буџетски мониторингДемократија и владеење на правотоinfo@cea.org.mkhttps://kbm.mk/Не
Коалиција на здруженија на граѓани СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ СкопјеДемократија и владеење на правотоcontact@all4fairtrials.org.mkhttps://all4fairtrials.org.mk/?lang=mkДа
Мрежа 23Демократија и владеење на правотоnetwork23@epi.org.mkhttp://www.merc.org.mk/Не
Мрежа за подобра легислатива РИАДемократија и владеење на правотоivana@idscs.org.mkнемаНе
Мрежа за подобрување на квалитетот на услугите во јавната администрацијаДемократија и владеење на правотоinfo@cup.org.mkнемаНе
Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавкиДемократија и владеење на правотоgfilkov@ccc.org.mkhttps://www.integritet.mk/Не
Мрежа на ГО вклучени во проектот Заштита од корупцијатаДемократија и владеење на правотоsknikolova@ccc.org.mkhttps://www.ccc.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3A-2021-2024&catid=22%3A2012-03-03-10-36-56&Itemid=97&lang=mkНе
Мрежа од совети на публики - РЕСИСДемократија и владеење на правотоoffice@resis.mkhttps://www.resis.mk/mreza-od-soveti-na-publikiНе
Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена властДемократија и владеење на правотоdanche@metamorphosis.org.mkНе
Платформа на ГО за борба против корупцијатаДемократија и владеење на правотоmartina@idscs.org.mkhttps://www.antikorupcija.mk/Не
Цивитакс - Група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот сектор и кај физичките лицаДемократија и владеење на правотоgrupa.civitax@gmail.comhttps://grupacivitax.wixsite.com/homeНе
ИнклузиваМДругоsashejovanov@humanost.org.mkhttps://inkluzivam.org/Не
ИРИС нетворкДругоlejla.alispahic@asb-see.orghttps://iris-see.eu/Не
Македонска национална коалиција за правата на дететоДругоinfo@childrensembassy.org.mkhttp://www.childrensembassy.org.mk/alternativen-izveshtaj-na-nevladinite-organizacii-za-sostojbata-so-pravata-na-decata-vo-makedonija.nspxНе
МАТКА - Платформа за пристап до слободен и легален абортусДругонемаhttps://www.facebook.com/inicijativamatka/Не
Мрежа за транспарентност и отчетност на граѓански организацииДругоasv@mcms.mkнемаНе
Платформа за миграцијаДругоmkd.newcontact@yahoo.comнемаНе
ПРВА- мрежа за брза реакција во криза и сиромаштијаДругоemina.amit@gmail.comhttps://legis.mk/Не
Меѓународна мрежа за социјално претприемништвоЕкономски и одржлив развојsadowscy@barka.org.plнемаНе
Мрежа „Јес“Економски и одржлив развојaleksandar.filiposki@yes.org.mkнемаНе
Мрежа на регионални центри за поддршка на ММСПЕкономски и одржлив развојnebiju@t.mkнемаНе
Национална платформа за женско претприемнишвоЕкономски и одржлив развојcontact@abw.mkhttps://weplatform.mk/Не
Платформа за поддршка на реформскиот процес на преговарачко поглавје 20Економски и одржлив развојinfo@yes-network.orghttps://www.poglavje20eu.org/Не
Архус мрежаЗаштита на животната срединаinfo@mkm.mkhttps://arhus.mk/Не
Вклучи се! За здрава животна средина!Заштита на животната срединаcentarzaklimatskipromeni@yahoo.comhttp://www.ckp.org.mkНе
Граѓански инспекциски совет (ГИС)Заштита на животната срединаliljana4@t-home.mkнемаНе
Движење на Екологисти на МакедонијаЗаштита на животната срединаdem@dem.org.mkhttps://dem.mk/Да
Зелена МакедонијаЗаштита на животната срединаdusko@bankazahrana.orgнемаНе
Коалиција за клима за поамбициозни климатски политикиЗаштита на животната срединаkristina.buzaroska@cnvp-eu.orghttps://ekosvest.com.mk/?p=944Не
Мрежа на еколошки граѓански организацииЗаштита на животната срединаinfo@mkm.mkнемаНе
Платформа 27Заштита на животната срединаcentarzaklimatskipromeni@yahoo.comhttps://platforma27.mk/Не
Разбистри сеЗаштита на животната срединаdandonov@iks.edu.mkhttps://razbistri.se/Не
Коалиција за дарители на матични клеткиЗаштита на здравјетоscdc@sfsmdr.mkhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100088834033662Не
Македонско ЛЕКАРСКО ДРУШТВОЗаштита на здравјетоinfo@mld.mkhttps://mld.mk/Да
Национална платформа за туберкулозаЗаштита на здравјетоmerc.ngo@gmail.comнемаНе
Платформа за оддржливост на ХИВ програмиЗаштита на здравјетоa.senih@zp.orghttps://hera.org.mk/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD/Не
Сојуз на здруженија на дијабетичари на РСМЗаштита на здравјетоszdm.mk@gmail.comhttps://diabetes.mk/Да
Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници МАРГИНИ СкопјеЗаштита на маргинализираните лицаkoalicijaszpmz@gmail.comhttp://coalition.org.mk/Да
Национален сојуз на слепи на Република Северна МакедонијаЗаштита на маргинализираните лицаinfo@nssrm.org.mkhttps://nssrm.org.mk/Да
Национална мрежа за застапување на правата на РомитеЗаштита на маргинализираните лицаf.ismaili@sonce.org.mkнемаНе
Национална платформа на организации на лица со хендикепЗаштита на маргинализираните лицаbrankicadimitrovska@yahoo.comнемаНе
Националното собрание за правата на лицата со хендикепЗаштита на маргинализираните лицаpolioplus@polioplus.org.mkнемаНе
Сојуз за унапредување на правата и квалитетот на животот на лица со интелектуална попреченост АЈКЈУ ПЛУС-СкопјеЗаштита на маргинализираните лицаiqplus.org.mk@gmail.comhttp://www.iqplus.org.mk/Да
Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу Граѓански организации и социјалното претприемништво - 4SNETЗаштита на маргинализираните лица4snetproject@gmail.comhttps://4snet.eu/Не
Спречување и борба против трговија со луѓе во Северна МакедонијаЗаштита на маргинализираните лицаlastrada@lastrada.org.mkhttps://lastrada.org.mk/Не
Национална Рурална МрежаЗемјоделство и рурален развојinfo@nmrr.mkhttps://nmrr.mk/Не
Платформа на ЛАГ-ови од источниот и југоисточниот регионЗемјоделство и рурален развојaleksandar.jashkov@gmail.comнемаНе
ПЧЕЛАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА ПФМЗемјоделство и рурален развојmkjanem@yahoo.comнемаДа
Рурална КоалицијаЗемјоделство и рурален развојrkoalicija@gmail.comhttps://ruralnakoalicija.mk/Да
СЛОУ ФУД МАКЕДОНИЈАЗемјоделство и рурален развојnikolce.n@slowfood.mkhttps://slowfood.mkДа
Сојуз на здруженија за рурален развој Мрежа на ЛАГОВИЗемјоделство и рурален развојleadernetmk@gmail.comhttps://lagsnetworkmk431516864.wordpress.com/2019/12/01/%D1%81%D0%BE%D1%98%D1%83%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98/Да
Сојуз на пчеларски здруженија на Македонија ПЧЕЛАЗемјоделство и рурален развојspzm.pcela@gmail.comнемаДа
Сојузот на здруженија на граѓани МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СкопјеЗемјоделство и рурален развојinfo@ruralnet.mkhttps://ruralnet.mk/Да
Федерација на органски производители на Северна Македонија СтрумицаЗемјоделство и рурален развојinfo@fpopm.comhttps://fpopm.com/Да
Федерација на фармери на Република Македонија (ФФРМ)Земјоделство и рурален развојnff@nff.org.mkhttps://nff.org.mk/Да
Јадро - Асоцијација на независната културна сценаКултураjadro.nks@gmail.comhttps://jadroasocijacija.org.mk/Да
Мрежа на ромски културни работнициКултураpetrovskidaniel@gmail.comнемаНе
Сојуз на фолклотни ансамбли на Македонија - СОФАМКултураtomejanevski@yahoo.comнемаДа
Српски национален совет во МакедонијаКултураzivojintrajanovic@gmail.comнемаДа
Мрежа за медиумска писменостМедиуми и информатичко општествоmediumska.pismenost@avmu.mkhttps://mediumskapismenost.mk/Не
Мрежа на младински банки на Република Македонија (YBNM)Младиinfo@mladiinfo.euhttps://www.mladiinfo.net/youth-banks-network-macedoniaНе
Сојуз на Извидници на Македонија (СИМ)Младиvlatko@scout.org.mkhttp://scout.org.mk/Да
Коалиција на младински организации СЕГАМладиsega@sega.org.mkhttps://www.sega.org.mk/en/Да
Младинска АлијансаМладиinfo@youthalliance.org.mkhttps://www.youthalliance.org.mk/Не
Национален Младински Совет на Македонија - НМСММладиinfo@nms.org.mkhttps://nms.org.mk/Да
Национална мрежа за спорт и младиМладиmrezamladisport@gmail.comнемаДа
Сојуз за младинска работаМладиsmr.sojuz@gmail.comhttps://smr.org.mk/Да
Мрежа на понудувачи на неформално образованиеНаука, образование и доживотно учењеvetplatform.mk@gmail.comнемаНе
Ромска образовна мрежаНаука, образование и доживотно учењеdendo_vas@yahoo.comнемаНе
Коалиција на граѓански организации - Форум на помалубројните заеднициЧовекови права и антидискриминацијаmnikol_2002@yahoo.comhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100089898326779Не
Коалиција на ромски ГО - КетанеЧовекови права и антидискриминацијаurmeta@rromassn.orghttps://khetane.mk/Не
Мрежа за евалуација на Стратегијата за Едно општество и интеркултурализмотЧовекови права и антидискриминацијаednoopshtestvo@vlada.gov.mkнемаНе
Мрежа за застапување за ситемски и трајни решенија за интеграција на Ромите во Република Северна МакедонијаЧовекови права и антидискриминацијаrbic@t-home.mkнемаНе
Мрежа за заштита од дискриминацијаЧовекови права и антидискриминација
mrezazazastitaoddiskriminacija@gmail.com
http://mzd.mk/mk/Не
Мрежа за мултикултурно општествоЧовекови права и антидискриминацијаmulticultural.macedonia@gmail.comhttps://www.facebook.com/groups/108848572480645/Да
Национална мрежа против хомофобија и трансфобија - НМХТЧовекови права и антидискриминацијаlgbtinetworkmacedonia@gmail.comhttps://www.facebook.com/lgbtimrezaНе
Платформа за мултикултурализамЧовекови права и антидискриминацијаcontact@progres.org.mkнемаНе
Национална Асоцијација за Гешталалт терапија на МакедонијаПрофесионални/струкови здруженијаbrizoska@gmail.comнемаДа
Коалиција за заедничка соработка на граѓански организации „Алијанса на заедниците"Развој на граѓанското општествоroma.progress@yahoo.comнемаНе
Мрежа за финансика одржливост на граѓанските организацииРазвој на граѓанското општествоkonekt@konekt.org.mkhttps://konekt.org.mk/filantropija/gragjanski-organizacii/page/Не
Мрежа на граѓански организации за РЕФОРМА И РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНАТА И МЕСНАТА САМОУПРАВА - ЗАЕДНИЦАРазвој на граѓанското општествоmknetworkcommunity@gmail.comнемаДа
Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот секторРазвој на граѓанското општествоnikolov@zenith.org.mkhttps://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/564-p-r-n-rs-v-u-gr-ns-p-s-v-i-dj-l-vni-s-rНе
Платформа за инвестиции во заедницата - ЦИПРазвој на граѓанското општествоinfo@cip.mkhttps://www.cip.mk/Не
Женска Граѓанска Иницијатива АНТИКОРодова еднаквостantico@t.mkhttp://www.antiko.org.mk/Да
Македонското женско лобиРодова еднаквостinfo@mzl-mk.orghttps://www.mzl-mk.org/Да
Национален совет за родова рамноправност - НСРРМРодова еднаквостnsrr.info@gmail.comhttps://www.sozm.org.mk/Да
Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство -ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО СкопјеРодова еднаквост
coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk
https://glasprotivnasilstvo.org.mk/Да
Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство -ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО СкопјеРодова еднаквост
coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk
https://glasprotivnasilstvo.org.mkДа
Неформална мрежа за Ромски Женски ПраваРодова еднаквостrazmluludi@gmail.comhttps://luludi.mk/mk/%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%81/Не
Платформа за родова еднаквостРодова еднаквостrodovaplatforma@gmail.comhttps://rodovaplatforma.mk/Не
Чуварки на јавното ќесеРодова еднаквостcrpm@crpm.org.mkнемаНе
ВСС Ефект - Коалиција за борба против гладот и фрлањето хранаСоцијална заштита и заштита на децатаbankazahranamk@gmail.comhttp://wsseffectmk.org/Не
Македонска платформа против сиромаштијата МППССоцијална заштита и заштита на децатаmppsmk@gmail.comhttps://www.mpps.org.mk/Да
Национален Сојуз на глуви и наглуви на Република Северна МакедонијаСоцијална заштита и заштита на децатаnsgnrm@gmail.comhttp://deafmkd.org.mk/Да
Олимписки Комитет на Северна МакедонијаСпортgardmk@yahoo.comhttps://mok.org.mk/Да
Федерација за планинарство на Северна МакедонијаСпортcontact@fpsm.org.mkhttps://www.fpsm.org.mk/Да
Федерација на спортски педагози на МакедонијаСпортfsprm@yahoo.comhttps://fsprm.mk/Да
Мрежа за дигитализација на државните универзитети - DigiUНаука, образование и доживотно учењеblendihodai@outlook.comhttps://fech.mkНе

Кликни тука за да додадеш нова мрежа или да ги ажурираш податоците за постоечкa

Пријави мрежа

ИЗВЕШТАЈ ОД АНКЕТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МРЕЖИТЕ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – 2023

ИЗВЕШТАЈ ОД АНКЕТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МРЕЖИТЕ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – 2018

Share This