Новости

Известување (Корона вирус)

Почитувани соработници, Имајќи го предвид развојот на ситуацијата со вирусот Корона во Македонија, во регионот и глобално, како и препораките на Министерството за здравство, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), одлучи да ги одложи сите свои настани...

Дијалог за подобрување на положбата на жените во Свети Николе

Дијалог за подобрување на положбата на жените во Свети Николе

Пред одбележувањето на Меѓународниот ден на жената, 8 март, Граѓанската иницијатива на жени (ГИЖ) oд Свети Николе организираше тркалезна маса со претставниците на локалната самоуправа кои се надлежни за обезбедување соодветни услови за остварување на родовата...

Онлајн информативна сесија за повик од Делегацијата на Европската Унија

Онлајн информативна сесија за повик од Делегацијата на Европската Унија

Делегацијата на Европската унија во соработка со Граѓанскиот ресурсен центар организира онлајн информативна сесија за повикот Support to Civil Society Networks and Platforms in the Republic of North Macedonia на 6 март 2020 од 11:00-12:30 часот. Онлајн информативната...

Комуникациска стратегија за здруженијата да ги надградат односите со јавноста

Комуникациска стратегија за здруженијата да ги надградат односите со јавноста

Четиринаесет граѓански организации ги добија основите за нивните комуникациски стратегии за време на обуката за комуникации и видливост која ја организираше Граѓанскиот ресурсен центар во Велес на 26 и 27 февруари. Учесниците направија СВОТ анализа и ги поставија...

Кратовските здруженија подобро делуваат здружено

Кратовските здруженија подобро делуваат здружено

Како да се поттикне волонтерството кај младите; како да се подобри соработката на граѓанските организации со институциите на централно и локално ниво; и како до генерирање на фондови за здруженијата, беа дел од прашањата кои се дискутираа на Мобилниот ресурсен центар...

Здруженијата опремени со нови алатки за мониторинг и евалуација

Здруженијата опремени со нови алатки за мониторинг и евалуација

Претставниците на 17 граѓански организации ги надградија своите знаења за техники и методи на мониторинг и евалуација во организацијата на обуката организирана од Граѓанскиот ресурсен центар на 23 и 24 јануари 2020 година. За време на обуката, учесниците имаа можност...

Мотивирање нови генерации волонтери од Штип

Мотивирање нови генерации волонтери од Штип

Граѓанскиот ресурсен центар во Штип по втор пат беше домаќин на интерактивна средба со учениците од локалните основни училишта. На работилницата „Волонтирањето – можност да придонесам во мојата средина“ учествуваа 20 ученици од штипските училишта „Гоце Делчев“, „Ванчо...

Потранспарентни и поотчетни здруженија преку обука за финансиско управување во Битола

Потранспарентни и поотчетни здруженија преку обука за финансиско управување во Битола

Ревизија и системи за внатрешна контрола, управување со ризици, набавки, буџетирање, директни и индиректни трошоци на проекти се темите за кои граѓански организации беа најмногу заинтересирани на дводневната обука „Финансиско управување, финансиска транспарентност и...

Поддржани седум проекти за застапување на локални иницијативи

Поддржани седум проекти за застапување на локални иницијативи

Седум граѓански организации со грантова поддршка од Граѓанскиот ресурсен центар, во следните 6 месеци, ќе работат на застапување на младински и родови иницијативи, подобрување на состојбите на ромската заедница, подигнување на свеста на населението за екологијата како...

Повик за обука за комуникации и видливост на граѓанските организации

Повик за обука за комуникации и видливост на граѓанските организации

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на: Обука за комуникации и видливост на граѓанските организации, 26-27 февруари во Велес. Обуката...

Грантист „Нов мост“ со комуникациски план до поголема медиумска застапеност

Грантист „Нов мост“ со комуникациски план до поголема медиумска застапеност

Граѓанските организации имаат релативно ниска медиумска застапеност, но тоа повеќе нема да биде проблем за здружението грантист Нов мост од Прилеп. Со помош на партнерскиот грант од Граѓанскиот ресурсен центар, тие учествуваа на дводневна обука на која подготвија...

Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации

Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации

Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на: Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации, 6-7...