Новости

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Покана за учество на дебата „Културата на волонтирање – реалност или предизвик?“

Покана за учество на дебата „Културата на волонтирање – реалност или предизвик?“

На 5 декември, светот и ние, го одбележуваме денот на волонтерите и волонтерството, феномени од исклучително општествено значење што треба да се поддржуваат и поттикнуваат.  Волонтерството се заснова на доброволно дејствување на поединците во корист на други лица...

Повик за учество на Работилница за Стратешко планирање за граѓанските организации

Повик за учество на Работилница за Стратешко планирање за граѓанските организации

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на Работилница за Стратешко планирање 19-20 декември 2023 во Гостивар. Услов за учество Услов за учество на...

Повик за учество на Работилници за Добро управување и Транспарентност и отчетност

Повик за учество на Работилници за Добро управување и Транспарентност и отчетност

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на Работилници за Добро управување и Транспарентност и отчетност на 12 и 13 декември 2023 во Скопје. Услов за...

Организациите повикаа на враќање на функционалноста на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Организациите повикаа на враќање на функционалноста на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Дијалогот, партнерството меѓу граѓанските организации и институциите треба да се базира на доверба, каде што секоја страна ја признава важноста на улогата на другата и ги почитува нејзините ставови. Ова беа дел од ставовите искажани на дебатата на тема „Структуриран и...

Како да создадете успешен проект: ГРЦ овозможи напредна обука за 19 граѓански организации

Како да создадете успешен проект: ГРЦ овозможи напредна обука за 19 граѓански организации

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. Овој пат, фокусот беше ставен на планирање на проекти и пишување проектна апликација. Работилницата на оваа тема се одржа на 26 и 27 октомври 2023 во Скопје. Таа беше последователна...

Дебата: Структуриран и одржлив дијалог меѓу граѓанското општество и институциите

Дебата: Структуриран и одржлив дијалог меѓу граѓанското општество и институциите

Граѓанскиот ресурсен центар ги кани граѓанските организации и сите заинтересирани на дебата на тема „Структуриран и одржлив дијалог меѓу граѓанското општество и институциите”. Дебатата ќе се одржи на 3 ноември 2023 година во новите простории на Граѓанскиот ресурсен...

17ти октомври Мобилниот ресурсен центар го посвети на Општина Пехчево.

17ти октомври Мобилниот ресурсен центар го посвети на Општина Пехчево.

Присутните претставници на локални организации од Пехчево беа информирани за можностите и услугите што ги нуди Граѓанскиот ресурсен центар како алатката Хелп деск (Help desk), користење на бесплатниот простор во Штип, Гостивар и Скопје за организирање на настани...

Share This