Новости

Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации

Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации

Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на: Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации, 6-7...

Обука за мониторинг и евалуација на граѓански организации

Обука за мониторинг и евалуација на граѓански организации

Македонски центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на: Обука за мониторинг и евалуација на граѓански организации, 23-24 јануари 2020, Скопје Преку обуката за...

Основците во посета на Ресурсните центри

Основците во посета на Ресурсните центри

Ресурсните центри од Скопје, Штип и Гостивар одржаа интерактивни информативни средби со ученици од локалните основни училишта на 27 декември 2019 година. Како „влезница“ за средбата, учениците донесоа рачно изработени украси од рециклирани материјали со кои ги...

Идните истражувачи обучени преку реални ситуации

Идните истражувачи обучени преку реални ситуации

Поставување хипотеза, избор на примерок, одредување варијабли, обработка на податоци и користење на програмата SPSS беа дел од темите за кои 17 претставници на граѓански организации учеа на обуката за истражување и методи на истражување. Таа се одржа на 5 и 6 декември...

„Волонтирањето е паметно донирање во заедницата“

„Волонтирањето е паметно донирање во заедницата“

„Нема возрасна граница за волонтери, а за да го поттикнеме волонтерството, треба истото да го промовираме“, рече Мирјанка Алексевска од Министерство за труд и социјална политика, за време на информативната дискусија „Како граѓанските организации да го поттикнат...

Стекнати применливи знаења за проектни апликации и генерирање фондови

Стекнати применливи знаења за проектни апликации и генерирање фондови

Пишување на проектни апликации, подготовка на стратегија за генерирање на фондови, како и запознавање со расположливите фондови за граѓанските организации се темите на двете последни обуки организирани од Граѓанскиот ресурсен центар. Седумнаесет претставници на...

Членовите на „Велес бајкинг“ обучени за проектно управување

Членовите на „Велес бајкинг“ обучени за проектно управување

Членовите на здружението „Велес Бајкинг“ се обучија за административно и финансиско управување и раководење со проектен циклус кон крајот на ноември 2019 година. Обуките беа спроведени од страна на нивната менторска организација Центар за економски анализи од Скопје....

„Нов мост“ ја поставуваат основата за силна и стабилна организација

„Нов мост“ ја поставуваат основата за силна и стабилна организација

Во периодот од јуни до ноември 2019 година, здружението „Нов мост“ од Прилеп беше во процес на јакнење на капацитетите на членството и организацијата. Нивната менторска организација „Мировна акција“, направи проценка на капацитетите на Нов мост како дел од нивниот...

Партнерски грант за развој на младата организација „Легал тинк“

Партнерски грант за развој на младата организација „Легал тинк“

Здружението на правници „Легал тинк“  на 5 и 6 октомври 2019 година учествуваше на дводневна обука за управување со проектен циклус, како дел од нивниот партнерски грант од Граѓанскиот ресурсен центар. Заедно со нивната менторска организација, Фондација за развој на...

Како граѓанските организации да го поттикнат волонтирањето?

Како граѓанските организации да го поттикнат волонтирањето?

Дали веќе волонтирате или сакате наскоро да почнете? Дали сте здружение кое работи или сака да почне да работи со волонтери? Граѓанскиот ресурсен центар организира информативна дискусија со наслов „Како граѓанските организации да го поттикнат волонтирањето?“, на 4...

Нексус изготвуваат нацрт-верзии на дополнителни организациски документи

Нексус изготвуваат нацрт-верзии на дополнителни организациски документи

Здружението „Нексус- Граѓански концепт“ во рамките на грантот од Граѓанскиот ресурсен центар, заврши со изработката на Стратешкиот план за 2020-2024 година и Акцискиот план за 2020 година. Истите се преведени на англиски јазик, а во моментов се во процес на...

ММФ со јасни насоки за унапредување на состојбата на младите во руралните средини

ММФ со јасни насоки за унапредување на состојбата на младите во руралните средини

Мрежата на млади фармери (ММФ) и менторската организација Рурална коалиција започнаа со процесот на изработка на Стратегија на ММФ, како дел од нивниот партнерски грант од ГРЦ. Заклучокот од анализата на јаките и слабите страни на ММФ беше дека младите од руралните...