Новости

Информативни сесии за учеството на граѓанските организации во креирање политики

Информативни сесии за учеството на граѓанските организации во креирање политики

Граѓанскиот ресурсен центар ги кани граѓанските организации и сите заинтересирани да учествуваат на информативна сесија за учеството на граѓанските организации во креирање политики. Средбите ќе се одржат на следните локации и датуми: 5 јуни во Ресурсен центар Гостивар...

За речиси две третини од предлог-законите нема консултативен процес на ЕНЕР

За речиси две третини од предлог-законите нема консултативен процес на ЕНЕР

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) го објавија извештајот „Огледало на Владата“ за 2022 година во кој се следи и анализира Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk ). Во 2022 година 37% од...

ГРЦ го олеснува надминувањето на предизвиците на локалните организации

ГРЦ го олеснува надминувањето на предизвиците на локалните организации

„Локалните организации во Тетово се соочуваат со низа предизвици во своето работење особено со ограничени капацитети за обезбедување одржливост. Затоа, услугите што ги дава Граѓанскиот ресурсен центар се од голема важност“ – изјави Сретен Коцески од Институтот за...

Потребно е активирање и јакнење на организации во Крива Паланка

Потребно е активирање и јакнење на организации во Крива Паланка

Претставниците на граѓанските организации и на Општина Крива Паланка сакаат да подготват локална Стратегија за развој на граѓанското општество, а Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) може да го поддржи тој процес. Ова беше еден од заклучоците од Мобилниот ресурсен центар...

Силни граѓанските организации можат да придонесат во процесот на преговори

Силни граѓанските организации можат да придонесат во процесот на преговори

„Граѓанските организации ќе служат како мост помеѓу институциите на Европската Унија, националните власти и граѓаните во извршувањето, притисокот за промени, спроведувањето на теоретскиот дел во пракса и внимателно следење на процесот, напредокот, обезбедување на...

Покана за консултации со граѓанските организации

Покана за консултации со граѓанските организации

Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија, со задоволство ве поканува на консултации за програмирање на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанско општество за периодот 2024-2025 година. Г-дин Штефен Худолин, Раководител за соработка во...

Организациите побараа од Владата враќање на дијалогот и транспарентност на државното финансирање за ГО

Организациите побараа од Владата враќање на дијалогот и транспарентност на државното финансирање за ГО

Спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество беше тема на тридневните консултации што ги организираа Граѓанскиот ресурсен центар и Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата...

Анкета за Проценка на организациски капацитети и идентификување на активни мрежи

Анкета за Проценка на организациски капацитети и идентификување на активни мрежи

Бидете креатори на најголемата отворена и јавно достапна база на мрежи на граѓански организации преку споделување на податоци за вашето членство на следниот линк: https://ee.humanitarianresponse.info/x/MHRpY5lh Вашето учество во оваа кратка анкета истовремено ќе...

Консултативни средби за Нацрт-Извештајот за спроведување на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество 2022-2024, во 2022 година

Консултативни средби за Нацрт-Извештајот за спроведување на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество 2022-2024, во 2022 година

Граѓанскиот ресурсен центар заедно со Одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на Владата ги кани граѓанските организации и сите заинтересирани на консултативни средби за Нацрт-извештајот за спроведување на Стратегијата на Владата...

Share This