Здруженијата опремени со нови алатки за мониторинг и евалуација

24 Фев 2020

Претставниците на 17 граѓански организации ги надградија своите знаења за техники и методи на мониторинг и евалуација во организацијата на обуката организирана од Граѓанскиот ресурсен центар на 23 и 24 јануари 2020 година.

За време на обуката, учесниците имаа можност да се запознаат со различните видови мониторинг и самите преку практична вежба да работат на подготвување на план за мониторинг.

Во останатиот  дел од обуката се разработуваше процесот на евалуација, каде учесниците стекнаа нови знаења поврзани со различните типови евалуација, чекорите во нејзиното спроведување, видовите известувања, типовите на извештаи кои се подготвуваат и за која намена. Тие имаа можност практично да употребат алатка за самооценка преку пополнување на образец за оценка на организацијата, за којшто истакнаа дека е корисна алатка со која некои учесници првпат се сретнуваат.

Обуката е дел од Програмата за градење капацитети на граѓанските организации во склоп на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Медиа плус, Штип и Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ, Гостивар.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This