Здруженијата од Радовиш со силна меѓусебна поддршка

Апр 25, 2019

Најсилната страна на граѓанските организации во Радовиш е соработката помеѓу помалите и посилните здруженија, најчесто фокусирана на отстапување простор и други ресурси при организирање активности. Ова беше истакнато за време на Мобилниот ресурсен центар на 24 април 2019 год., кој беше организиран со помош на Националната библиотека „Браќа Миладиновци“, здруженијата „Целор“ и „Круна Плус“, како и Општина Радовиш.

Организациите од оваа општина се соочуваат со истите предизвици како и останатите здруженија од источниот регион: недостаток на едуциран кадар за пишување и раководење со проекти, потреба за обезбедување кофинансирање и недостаток на простор за работа.

Учесниците на средбата ја истакнаа потребата од луѓе со поголемо искуство кои ќе иницираат поголеми акции, а воедно и ќе ги анимираат засега незаинтересираните млади да се вклучат во овој сектор. Исто така, тие имаат потреба од поддршка да се вклучат во поголеми мрежи, за заеднички активности и вклучување во креирање политики, особено на локално и регионално ниво.

Тимот на Граѓанскиот ресурсен центар исто така оствари средба со Герасим Конзулов, градоначалник на Општина Радовиш, на која се дискутираше за соработката со граѓанските организации.

Локалната самоуправа доделува значителна финансиска помош на организациите на годишно ниво преку отворен повик, на транспарентен начин. Во моментов не постои стратегија и ревидирана методологија за доделување на средствата и следење на трошењата, но сепак општината ја разбира потребата за финансиска поддршка и зависно од проектираните приходи, секоја година го планира и делот од буџетот наменет за здруженијата.

Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Share This