Здруженијата од Куманово добиваат само „декларативна поддршка“

Јун 21, 2019

Општина Куманово нема објавено повик за доделување средства од општинскиот буџет за граѓанските организации, рекоа локалните здруженија за време на Мобилниот ресурсен центар кој се одржа на 13 јуни во просториите на Националниот ромски центар. Во иднина очекуваат поголема транспарентност на општината особено при финансирањето на граѓанските организации.

За време на средбата, претставниците ја искажаа потребата од помош при раководење со проектен циклус, од пишување апликации до самото спроведување на проектите. Тие се соочуваат со комплицирани административни процедури за кои најмуваат надворешни луѓе, а самите организации остануваат со слаби капацитети.  

Кумановските здруженија се незадоволни од соработката со институциите од кои добиваат само „декларативна поддршка“. Претставниците на институциите не се појавуваат на клучни настани, а исто така не ги поддржуваат при реализација на активностите. Оттука, се заклучи дека важно е односите да се градат континуирано а не само во времетраење на еден проектен циклус.

Тимот на Граѓанскиот ресурсен центар се сретна и со Маја Петковска од Одделението за меѓународна соработка и евроинтеграции од општина Куманово. Од разговорот со неа произлезе дека општината нема регистар на активни граѓански организации. Според неа, не постои регистер на проекти кои кумановските организации ги спроведуваат, а со тоа и немаат точни информации колку средства се доделени од Европската Унија во Куманово.

Петковска ја потврди слабата соработка со организациите која главно вклучува потпишување меморандуми за соработка, но посочи и на несериозноста на здруженијата кои не ја известуваат општината за исходот, односно за тоа што го спровеле во рамки на проектите. Причината поради која општината не доделува финансиски средства на организациите е малиот буџет.

Таа рече дека е задоволна од искористеноста на средствата за граѓанските организации кои се доделени преку проектот РеЛОаД, финансиран од ЕУ а спроведуван преку УНДП и Општина Куманово. Освен тоа, ја пофали заинтересираноста на здруженијата за вклучување во процесот Форуми во заедницата, каде на првата сесија учествувале околу 150 лица и произлегле многу интересни идеи.

Share This