Заинтересираните регионални експерти се информираа за повикот за избор на антени на ресурсните центри

27 Мар 2024

Граѓанскиот ресурсен центар го презентираше повикот за избор на регионални експерти од граѓанското општество на пет информативни сесии во Битола, Струмица, Велес, Куманово и Струга во периодот од 13 до 22 март 2024 година. На овие информативни сесии присутните се информираа за условите на повикот и имаа можност да постават прашања за појаснување на повикот.

Од страна на тимот на Граѓанскиот ресурсен центар беше истакнато дека целта на овој повик е да се изберат регионални експерти од граѓанското општество кои ќе бидат антени на ресурсните центри во различни региони и ќе служат како контакт точки за обезбедување ресурси и поддршка на локалните организации. Овие антени на ресурсните центри ќе обезбедуваат насоки, ресурси, обуки и менторство за подобрување на капацитетите на ГО во соодветните региони и пошироко. Тие треба да поттикнуваат соработка и вмрежување меѓу организациите како и со други засегнати страни.

Покрај целта, детално беа објаснети задачите и одговорностите кои се очекува да бидат исполнети од страна на избраните експерти, како и потребните квалификации и искуството на кандидатите.

Најчесто поставуваните прашања на овие информативни сесии се однесуваа на времетраењето на работниот ангажман, како и начинот на кој би биле ангажирани експертите. Исто така имаше и прашања кои се однесуваа на висината на надоместоците кои би ги добивале избраните кандидати, како и за постапката за избор.

Краен рок за аплицирање е 29 март 2024 година, а апликациите треба да бидат доставени на info@rcgo.mk.

Изборот на експерти ќе се врши во консултација со Делегацијата на Европската Унија, врз основа на дефинираните критериуми. Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг во процесот на селекција ќе бидат интервјуирани. Само успешните апликанти ќе бидат контактирани и известени.

Информативните сесии беа организирани во рамки на проектот „ЕУ поддршка на Граѓанскиот ресурсен центар – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанско општество Граѓански ресурсен центар, Македонскиот центар за меѓународна соработка, Медиа плус, Штип и Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ, Гостивар.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This