Вонреден повик за доделување грантови за итни интервенции

Апр 8, 2020

Граѓанскиот ресурсен центар во договор со Делегацијата на Европската Унија направи напори за реалокација на буџетот со цел да овозможи финансиска поддршка за организациите во периодот на пандемија.

Со овој повик се очекува граѓанските организации да придонесат кон поголема солидарност со јавноста и кон справување со предизвиците и последиците од Ковид-19 и вонредната состојба во државата. Поддржаните итни активности треба да бидат насочени кон најранливите категории на граѓани, особено на локално ниво.

Повик за грантови за итни интервенции за справување со кризната состојба предизвикана од КОВИД-19

Поднесените предлог-проекти на организациите во рамките на овој повик треба да придонесат за постигнување на некои од следните резултати:

  • Координирано делување на граѓанските организации за поорганизирано справување со кризата и координирани хуманитарни и волонтерски активности;
  • Обезбедена хуманитарна помош за најзагрозените на локално ниво;
  • Обезбедена правна помош, психолошка помош и совети за безбедност за најзагрозените групи;
  • Информирана јавност, а пред се специфичните целни групи, за мерките и препораките на државните институции во вонредната состојба.

Целокупниот износ на финансиски средства кој е на располагање во рамките на овој повик за грантови изнесува 12.000 евра (737.400,00 МКД). Се очекува да се доделат околу 10 мали грантови со износ од најмалку 1.000 евра (61.450 МКД), до најмногу 2.000 евра (122.900 МКД).

За овој повик организациите кои ќе поднесат предлог-проект не се обврзани да обезбедат кофинансирање.

Времетраењето на проектите не треба да биде пократко од еден односно подолго од три месеци.

Рокот за поднесување на апликацијата е 15 април 2020 година,  најдоцна до 16:00 часот. Апликациите треба да бидат испратени електронски на двете е-маил адреси: info@rcgo.mk и info.gv@rcgo.mk.

Потребни документи

Целосните информации во однос на целите и очекуваните резултати од повикот, условите за аплицирање, подобните активности и начинот на аплицирање може да ги најдете во упатството за аплицирање. Самата апликација се состои од: 

Секое прашање поврзано со повикот може да се достави на info.gv@rcgo.mk со назнака: Референтен број 11-38/2-2020, најдоцна до 13 април 2020 година до 12:00 часот. Поставените прашања и одговори ќе бидат објавени на www.rcgo.mk на 13 април 2020 година.

Share This