Во Брвеница недостасуваат граѓански иницијативи

15 Ное 2018

Работата на граѓанските организации во руралните средини и соработката со локалната администрација беше главната тема на средбата на граѓанските организации за време на Мобилниот ресурсен центар кој се одржа во соработка со локалната администрација на општина Брвеница на 12 ноември 2018 година.

Учесниците беа согласни дека во руралните средини поголем е предизвикот за покренување и реализација на граѓански иницијативи. Тие ги истакнаа своите приоритети како што се: покренувањето на граѓански иницијативи, потребата од знаења и вештини за подготвување пријави за проекти, користењето ИТ алатки, како и навременото информирање за тековните случувања, активностите и можностите за финансирање на организациите.

Општината досега соработувала со граѓански организации од регионот, а поддржала и младински локални иницијативи за подобрување на општата безбедност. Сепак, иако општината е отворена за соработка, недостасува организиран пристап и едукација на населението за негова поголема проактивност во процесите на планирање и подготовка на локални планови, стратегии и политики.

Дел од учесниците посочија дека постојат иницијативи за чија реализација нема финансиска поддршка, а други потенцираа дека месните заедници, како форма на здружување и поттикнување на локални иницијативи, не се активни како во минатото и таа празнина се чувствува во комуникацијата на граѓаните со општината. Претставниците на локалната самоуправа објаснија дека поради отсуството на културни институции и спортски терени, општината има проблем да им излезе во пресрет на барањата на граѓаните за организаирање културни и спортски настани.

Тимот на Граѓанскиот ресурсен центар имаше средба со Енвер Пајазити, градоначалник на општина Брвеница, кого го информираше за работата на ресурсниот центар во Гостивар и поддршката што тој ја обезбедува на локалните организации од регионот.

Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This