Велес Бајкинг преку нова стратегија до поголема промоција на велосипедизмот

Окт 22, 2019

Здружението „Велес Бајкинг“ под менторство на Центарот за економски анализи (ЦЕА) ја одржа втората работна средба за стратешко планирање на 17 октомври 2019 година, како дел од партнерскиот грант добиен од Граѓанскиот ресурсен центар.

За време на средбата, претставниците на организацијата ги идентификуваа јаките и слабите страни, како и можностите и предизвиците преку користење на методот бура на идеи (brainstorming). Тоа беше продолжение на активностите од првата средба кога ги идентификуваа визијата, мисијата, стратешките цели и определби на здружението.

„Велес Бајкинг има многу јаки страни, но тие не се доволно видливи во јавноста. Постојат доста можности кои ни стојат на располагање, меѓутоа клучна слаба страна ни е тоа што голем број од членовите немаат доволно време да се посветат на организацијата“, изјави Никола Ангелов, член на здружението.

Од организацијата сметаат дека работната средба им е од големо значење бидејќи ги одредиле клучните насоки за стратешките определби кои го опфаќаат промовирањето на здравиот животен стил и употребата на велосипедизмот за подобрување и промоција на туризмот во земјата.

Оваа активност е дел од проектот „Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот“, кој го спроведуваат Велес Бајкинг во партнерство со Центарот за економски анализи (ЦЕА). Овој проект е поддржан од „Програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“ која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип.

Share This