Темите за добро управување, транспарентност и отчетност од суштинско значење заграѓанските организации

21 Дек 2023

„Изборот на Граѓанскиот ресурсен центар да организира работилници на темите добро управување и транспарентност и отчетност е за поздравување и укажува дека ГРЦ има јасна визија кои се областите на кои треба долгорочно да се работи. Сметам дека овие теми се од суштествено значење за граѓанските организации за градење на довербата кон нив и за осигурување на нивната одржливост, па затоа е неопходно овие прашања да се адресираат континуирано.” – истакна обучувачката Сунчица Саздовска за двете работилници организирани на 12 и 13 декември во ГРЦ, Скопје, на кои 13 претставници на граѓанските организации преку теорија и  практични вежби се стекнаа со знаење и вештини на овие две теми.

На Работилницата за Добро управување одржана на 12 декември учесниците ги научија клучните принципи и елементи на доброто управување и како практично да ги применат  алатките за поделба на функциите во организациите, организирање на процесите на одлучување и воспоставување на механизми за справување со предизвиците во раководењето на организациите.

На Работилницата за Транспарентност и отчетност одржана на 13 декември учесниците се запознаа со улогата на различните чинители и мерки за транспарентност и отчетност во секоја фаза од циклусот на операции во граѓанските организации, а стекнаа и знаења и вештини за практична примена на различни механизми и алатки за воспоставување системи и процедури кои ја поддржуваат транспарентноста и отчетноста.

„Осмисленоста на темите на работилницата беше полн погодок, особено за нас, новооснованите и помалку искусни здруженија, за делување во граѓанскиот сектор. Сите содржини ги исполнија моите очекувања од работилницата и особено е значајно што се теми кои ќе ни помогнат во практичното и секојдневно работење во нашите здруженија.” – изјави Златко Кузманов од здружението Центар за интегрирана безбедност од Скопје. Според него многу корисна е праксата да се даваат кратки, концизни и корисни  видеа пред обуки, кои ќе ги подготват учесниците за  главните теми и содржини на самата работилница. Златко Кузманов особено се заблагодари што ГРЦ им помага на новооснованите, неискусни и сериозни во намерата, здруженија, да застанат на свои нозе во првите година-две од постоењето и да можат да се етаблираат во граѓанското општество.

И за Томе Крстевски од Здружението Глобал од Битола овие беа корисни работилници: “Ви благодариме за одлично организираните обуки на кои доста научивме и ни помогнавте полесно да ги совладаме проблемите и предизвиците во однос на управувањето и транспарентноста во нашето здружение“, рече тој.

Од дискусиите на учесниците во текот на работилниците можеше да се заклучи дека од особено значење е на организациите да им се обезбеди поддршка поврзана со разграничувањето на управните и извршните функции, како и со уредувањето на внатрешните политики и процедури, а особено во областа на финансиското работење. Имајќи ги предвид ограничените човечки капацитети со кои располагаат организациите, а со цел да се осигура законитоста во нивното работење, потребна е и советодавна поддршка за толкување на законската регулатива,  особено кога настануваат промени во законите кои ги засегаат граѓанските организации.

Настанот беше организиран во рамки на проектот „ЕУ поддршка на Граѓанскиот ресурсен центар – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанско општество Граѓански ресурсен центар, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Медиа плус, Штип и Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ, Гостивар

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This