Струмичките организации побараа децентрализација на фондовите

2 Окт 2018

Поголем пристап до фондови, повеќе достапни информации како да дојдат до нив, поголемо присуство во јавноста на каузата и тековните активности се дел од приоритетните потреби кои ги истакнаа активистите на граѓанските организации од Струмица на средбата со тимот на Мобилниот ресурсен центар, одржана во просториите на организацијата „Избор“.

Тие сметаат дека преку нивното поголемо присуство во медиумите полесно ќе се афирмираат, особено меѓу младите луѓе, кои би пристапиле како нивни членови или волонтери. Освен тоа, струмичките организации реагираа на концентрацијата, поголемите можности и влијанието на оние организации кои се лоцирани и основани во Скопје и побараа поголема децентрализација.

Во текот на средбата, тимот на Мобилниот ресурсен центар ги претстави своите активности, кои целосно се насочени кон заживување на граѓанскиот сектор преку повеќе типови на помош, вклучувајќи и обуки. Посебен акцент на крајот од средбата се даде на промоција и видливост на проектните активности на граѓанските организации кои спроведуваат проекти финансирани од ЕУ.

Во рамките на посетата на Струмица, претставниците на ресурсните центри на Скопје и Штип имаа средба и со Тони Милушев, раководител на Одделението за локален економски развој на општината Струмица. Заклучокот е дека соработката меѓу општината и граѓанскиот сектор е неопходна во функција на унапредување на заедницата.

Целта на овие средби е да се слушнат потребите на организациите за нивно подобро делување во заедницата. Истовремено, тие се во функција на запознавање на граѓанските активисти и нивните организации со работата на Граѓанскиот ресурсен центар, со фокус на центарот во Штип и поддршката што можат да ја добијат.

Вакви средби се предвидени во повеќе општини во Македонија, во рамките на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Медиа Плус од Штип и Асоцијација за демократски иницијативи од Гостивар.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This