Струмичките организации побараа децентрализација на фондовите

2 Окт 2018

Поголем пристап до фондови, повеќе достапни информации како да дојдат до нив, поголемо присуство во јавноста на каузата и тековните активности се дел од приоритетните потреби кои ги истакнаа активистите на граѓанските организации од Струмица на средбата со тимот на Мобилниот ресурсен центар, одржана во просториите на организацијата „Избор“.

Тие сметаат дека преку нивното поголемо присуство во медиумите полесно ќе се афирмираат, особено меѓу младите луѓе, кои би пристапиле како нивни членови или волонтери. Освен тоа, струмичките организации реагираа на концентрацијата, поголемите можности и влијанието на оние организации кои се лоцирани и основани во Скопје и побараа поголема децентрализација.

Во текот на средбата, тимот на Мобилниот ресурсен центар ги претстави своите активности, кои целосно се насочени кон заживување на граѓанскиот сектор преку повеќе типови на помош, вклучувајќи и обуки. Посебен акцент на крајот од средбата се даде на промоција и видливост на проектните активности на граѓанските организации кои спроведуваат проекти финансирани од ЕУ.

Во рамките на посетата на Струмица, претставниците на ресурсните центри на Скопје и Штип имаа средба и со Тони Милушев, раководител на Одделението за локален економски развој на општината Струмица. Заклучокот е дека соработката меѓу општината и граѓанскиот сектор е неопходна во функција на унапредување на заедницата.

Целта на овие средби е да се слушнат потребите на организациите за нивно подобро делување во заедницата. Истовремено, тие се во функција на запознавање на граѓанските активисти и нивните организации со работата на Граѓанскиот ресурсен центар, со фокус на центарот во Штип и поддршката што можат да ја добијат.

Вакви средби се предвидени во повеќе општини во Македонија, во рамките на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Медиа Плус од Штип и Асоцијација за демократски иницијативи од Гостивар.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This