Силни граѓанските организации можат да придонесат во процесот на преговори

6 Апр 2023

„Граѓанските организации ќе служат како мост помеѓу институциите на Европската Унија, националните власти и граѓаните во извршувањето, притисокот за промени, спроведувањето на теоретскиот дел во пракса и внимателно следење на процесот, напредокот, обезбедување на експертиза и објаснување на сето тоа на граѓаните“ – изјави Штефен Худолин, раководител за соработка при Европската Унија во Скопје, на консултациите за програмирање на ИПА III – Инструмент за поддршка на граѓанското општество и медиумите 2024-2025 година. Тој истакна дека улогата на граѓанското општество ќе биде се поважна во следните месеци во процесот на пристапни преговори. Овој настан го организираше Граѓанскиот ресурсен центар на 4 април 2023 година, онлајн преку платформата Зум.

Ирена Иванова од Делегацијата на ЕУ ја презентираше програмата, и потенцира  дека нејзината главна цел е да ја зајаке вклученоста на граѓанското општество и медиумите во креирањето политики и донесувањето одлуки, во подобрување на  граѓанскиот структурен дијалог, вклученост во реформите и во преговорите на државата  со ЕУ. Програмирањето се заснова на Насоките на ЕУ за поддршка на граѓанското општество во земјите на проширувањето (2021-2027) и Владината стратегија за соработка со граѓанското општество 2022-2024 година. Вкупниот алоциран буџет за овој програмски период изнесува 6 милиони евра, кои ќе бидат распределени преку акциски и и оперативни грантови, техничка помош и продолжување на механизмот за граѓанска отпорност (директна поддршка за локалните организации).

Во дискусијата што се отвори, граѓанските организации покренаа прашања во врска со механизмите за поддршка на мрежите и секторското вмрежување, како и поддршката за одредени области од работењето на ГО и областите на правото на ЕУ. ЗФокусот беше ставен на процесот на преговори со ЕУ и улогата на ГО и моделот на вклучување на ГО во овој процес, како и поддршката на ЕУ за зајакнување на ГО за да бидат поефикасни во овој процес. Беше предложено да се воведе посебен механизам за поддршка на малите локални организации наместо да се наметнуваат шемите за регрантирање на поголемите организации на сите повици на ЕУ.

Овој настан беше организиран во рамки на проектот „ЕУ поддршка на Граѓанскиот ресурсен центар – фаза 2“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанско општество Граѓански ресурсен центар, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Медиа плус, Штип и Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ, Гостивар.

Информативни сесии за учеството на граѓанските организации во креирање политики

Информативни сесии за учеството на граѓанските организации во креирање политики

Граѓанскиот ресурсен центар ги кани граѓанските организации и сите заинтересирани да учествуваат на информативна сесија за учеството на граѓанските организации во креирање политики. Средбите ќе се одржат на следните локации и датуми: 5 јуни во Ресурсен центар Гостивар...

За речиси две третини од предлог-законите нема консултативен процес на ЕНЕР

За речиси две третини од предлог-законите нема консултативен процес на ЕНЕР

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) го објавија извештајот „Огледало на Владата“ за 2022 година во кој се следи и анализира Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk ). Во 2022 година 37% од...

ГРЦ го олеснува надминувањето на предизвиците на локалните организации

ГРЦ го олеснува надминувањето на предизвиците на локалните организации

„Локалните организации во Тетово се соочуваат со низа предизвици во своето работење особено со ограничени капацитети за обезбедување одржливост. Затоа, услугите што ги дава Граѓанскиот ресурсен центар се од голема важност“ – изјави Сретен Коцески од Институтот за...

Share This