Силни граѓанските организации можат да придонесат во процесот на преговори

6 Апр 2023

„Граѓанските организации ќе служат како мост помеѓу институциите на Европската Унија, националните власти и граѓаните во извршувањето, притисокот за промени, спроведувањето на теоретскиот дел во пракса и внимателно следење на процесот, напредокот, обезбедување на експертиза и објаснување на сето тоа на граѓаните“ – изјави Штефен Худолин, раководител за соработка при Европската Унија во Скопје, на консултациите за програмирање на ИПА III – Инструмент за поддршка на граѓанското општество и медиумите 2024-2025 година. Тој истакна дека улогата на граѓанското општество ќе биде се поважна во следните месеци во процесот на пристапни преговори. Овој настан го организираше Граѓанскиот ресурсен центар на 4 април 2023 година, онлајн преку платформата Зум.

Ирена Иванова од Делегацијата на ЕУ ја презентираше програмата, и потенцира  дека нејзината главна цел е да ја зајаке вклученоста на граѓанското општество и медиумите во креирањето политики и донесувањето одлуки, во подобрување на  граѓанскиот структурен дијалог, вклученост во реформите и во преговорите на државата  со ЕУ. Програмирањето се заснова на Насоките на ЕУ за поддршка на граѓанското општество во земјите на проширувањето (2021-2027) и Владината стратегија за соработка со граѓанското општество 2022-2024 година. Вкупниот алоциран буџет за овој програмски период изнесува 6 милиони евра, кои ќе бидат распределени преку акциски и и оперативни грантови, техничка помош и продолжување на механизмот за граѓанска отпорност (директна поддршка за локалните организации).

Во дискусијата што се отвори, граѓанските организации покренаа прашања во врска со механизмите за поддршка на мрежите и секторското вмрежување, како и поддршката за одредени области од работењето на ГО и областите на правото на ЕУ. ЗФокусот беше ставен на процесот на преговори со ЕУ и улогата на ГО и моделот на вклучување на ГО во овој процес, како и поддршката на ЕУ за зајакнување на ГО за да бидат поефикасни во овој процес. Беше предложено да се воведе посебен механизам за поддршка на малите локални организации наместо да се наметнуваат шемите за регрантирање на поголемите организации на сите повици на ЕУ.

Овој настан беше организиран во рамки на проектот „ЕУ поддршка на Граѓанскиот ресурсен центар – фаза 2“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанско општество Граѓански ресурсен центар, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Медиа плус, Штип и Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ, Гостивар.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This