Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

29 Мар 2024

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за развој на граѓанското општество на локално и национално ниво. Оваа посета на Мобилниот ресурсен центар го доближува ГРЦ до локалните организации во различни општини и дава можност за дискусија за потребите и предизвиците со кои се соочуваат организациите во своето работење.  

Голем дел од активните локални организации во општина Вевчани работат во областа на заштита на животната средина, екологија, развој на културата, заштита на традицијата, природното и културното наследство.  Локалните организации имаат различни извори на финансирање на своите активности како индивидуални донации, корпоративни донации, чланарини, средства од општината и странски донации. Присутните споделија примери на индивидуално и корпоративно давање на локалните организации за организирање културни и традиционални настани. Дел од присутните се сложија со констатацијата  дека донаторите се заинтересирани за донирање за развој на регионот, меѓутоа организациите немаат доволно капацитети за изготвување на квалитетни апликации и аплицирање на проекти. Организациите побараа поддршка од ГРЦ за спроведување на обуки за развивање на проектна идеа и пишување проектна апликација.

Претставниците од општинската администрација истакнаа дека општината обезбедува простор за дел од локалните организации како што е планинарскиот дом, а дополнително локалните организации можат да побараат простории за организирање на ад-хок настани и состаноци. Сепак општината нема доволно свои објекти за да обезбеди постојан простор за сите локални организации. Во општинскиот буџет има алоцирано средстава за финансирање на активности на локалните организации главно поврзани со културното наследство и традиција, меѓутоа општината не распишува отворен повик за финансирање на активности на граѓанските организации. Посетата на Мобилниот ресурсен центар беше организирана во рамки на проектот „ЕУ поддршка на Граѓанскиот ресурсен центар – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанско општество Граѓански ресурсен центар, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Медиа плус, Штип и Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ, Гостивар.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Заинтересираните регионални експерти се информираа за повикот за избор на антени на ресурсните центри

Заинтересираните регионални експерти се информираа за повикот за избор на антени на ресурсните центри

Граѓанскиот ресурсен центар го презентираше повикот за избор на регионални експерти од граѓанското општество на пет информативни сесии во Битола, Струмица, Велес, Куманово и Струга во периодот од 13 до 22 март 2024 година. На овие информативни сесии присутните се...

Share This