„Призма“ со партнерски грант ќе спрема поквалитетни проектни апликации

Окт 7, 2019

Членовите на здружението ЦСРД Призма – Центар за општествени истражувања и развој се обучија за раководење со проектен циклус и пристап до фондови. Работилницата се одржа на 3 и 4 октомври 2019 во просториите на менторската организација Форум ЦСИД – Центар за стратешки истражувања и документација, со која заедно го спроведуваат партнерскиот грант од Граѓанскиот ресурсен центар.

„Од особена важност беа пренесените искуства на менторот Слаѓан Пенев за предизвиците со кои Форум ЦСИД се среќавала во текот на долгогодишната работа во граѓанскиот сектор“, рече Владо Анчев, координатор на проектот. Тој додаде дека покрај препораките за спроведувањето на проектите и пристапот кон донаторите, корисни беа и пренесените искуства како треба да функционира една граѓанска организација во поширока смисла.

На првиот ден од работилницата беа презентирани и дискутирани сите сегменти во процесот на имплементација на еден проект. Вториот ден беше посветен на темата „пристап до фондови“, при што посебен акцент беше ставен на тековните отворени повици, на кои здружението „Призма“ би можело да аплицира. Покрај дадените препораки за подготовка на проектна апликација, конкретен резултат од работилницата беа и изготвените два концепти за проекти, кои Призма ќе ги доработи и ќе ги примени во наредниот период на некои од донаторските повици.

Здружението ЦСРД Призма – Центар за општествени истражувања и развој го спроведува проектот „Мониторинг на буџетските процеси во општина Ѓорче Петров“ во партнерство со менторската организација Форум ЦСИД – Центар за стратешки истражувања и документација , финансиран од програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“. Програмата ја спроведуваат Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип, а е финансирана од ЕУ.

Share This