Преку квиз до грант

17 Јун 2021

Граѓанскиот ресурсен центар ги кани граѓанските организации да земат учество во КВИЗ за проверка и зајакнување на знаењето. Темите се релевантни за одржливо, ефективно и отчетно работење. Квизот е завршна активност на Програмата за градење капацитети на граѓанските организации спроведена во периодот ноември 2018 – мај 2021 со која беа опфатени над 450 претставници на граѓански организации.

Квизот е организиран во две фази:

  1. Прелиминарна фаза која ќе се спроведе онлајн на 23, 25 и 28 јуни и
  2. Финале што ќе се спроведе во живо на 25 август.

Главна награда за победничката организација е грант за организациски развој во висина од 2.000 евра. Ќе бидат доделени и втора и трета награда – грантови за организациски развој, секој во висина од по 1.000 евра.

ГРЦ КВИЗ:

Квиз бр.1 (23 јуни 2021)

Квиз бр.2 (25 јуни 2021)

Квиз бр.3 (28 јуни 2021)

Финалисти:

Во прелиминарната фаза, организациите треба да го пополнат електронскиот прашалник со 10 затворени прашања. Прашањата се на основно до средно ниво на неколку од клучните теми опфатени со Програмата за градење капацитети на Граѓанскиот ресурсен центар. Покрај овие 10 прашања, организациите треба да достават краток концепт во кој ќе ја презентираат идејата за тоа како ќе бидат употребени средствата доколку се еден од добитниците. Фокусот на грантот може да биде на организациското јакнење на нивната или на друга/други помали локални организации.

Електронскиот прашалник ќе биде објавен на веб страната на ГРЦ, а учесниците ќе имаат време од 45 минути за одговарање на прашалникот. Прелиминарната фаза ќе се спроведува во три круга, а петте најдобри организации, од секој круг, ќе учествуваат во финалето. Максималниот број поени од прашалникот е 10, а од идејата за организациски развој, 5 поени.

Финалето ќе се одржи во живо на 25 август. На него ќе учествуваат најдобрите 15 организации избрани во претходната фаза. Организациите ќе го покажат и потврдат своето знаење, а најдобрите три организации ќе добијат грант за организациски развој. Во финалето, секоја организација-финалист ќе има право да настапува со тим од тројца членови на организацијата. Финалистите ќе бидат информирани за сите детали како и материјалите што ќе им бидат потребни за да се подготват за финалето веднаш по завршување на прелиминарната фаза,.

Критериуми

Право на учество на квизот имаат организации регистрирани согласно на Законот за здруженија и фондации со годишен буџет до 30.000 евра во 2020 година. Организациите треба да докажат дека ги исполнуваат условите пред да бидат поканети да учествуваат во финалето.

Во прелиминарната фаза од квизот ќе бидат опфатени следните теми: Планирање проекти и пишување проектна апликација; генерирање фондови; добро управување на ГО; транспарентност и отчетност; комуникации и видливост; тематско вмрежување, градење партнерства и коалиции; вклучување на конституентите во работењето на граѓанските организации.

Погледни ги презентациите од обуките.

Вашите прашања поврзани со процедурата за спроведување на квизот може да ги поставите на: Info@rcgo.mk  

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и другите важни елементи на претстојниот Повик за...

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Share This