Прашалник за онлајн платформа за ОВП

Апр 7, 2020

Во рамки на Програмата за социјална одговорност, преку Проектот за граѓанско учество на УСАИД, Фондацијата Метаморфозис во наредниот период ќе развие онлајн платформа (веб сајт) за Отворено Владино Партнерство (ОВП).

Онлајн платформата за ОВП е предвидена како централна точка за:

  1. консултација,
  2. мониторинг,
  3. вклучување,
  4. вмрежување и
  5. известување на сите засегнати и заинтересирани страни во процесот.

Веб сајтот за ОВП има за цел да послужи како платформа за интеракција и размена на информации во четири сегменти:

  • консултации за подготовка на акцискиот план (АП),
  • следење на спроведувањето на АП,
  • следење на работата на Советот за ОВП и
  • следење на работата на Мрежа на граѓански организации за ОВП.

Со цел утврдување на потребите на засегнатите страни за изработка на онлајн платформата за Отворено владино партнерство подготвивме онлајн прашалник. Линк од прашалникот:

Прашалникот ќе биде отворен за доставување на одговори до 10 април 2020 година (петок). Одговорите на прашалникот ќе бидат искористени исклучиво во врска со изработката на веб сајтот за ОВП.

Share This