Прашалник за оценка на потреби од обуки за граѓанските организации

21 Јун 2019

Граѓанскиот ресурсен центар е во процес на подготвување на програма за обуки наменети за граѓанските организации за 2019 година. Со цел да подготвиме програма која најсоодветно ќе одговори на потребите на граѓанските организации, Ве молиме да одвоите 10 минути и да го одговорите прашалникот, најдоцна до 5 јули (петок) 2019 година.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This