Повик за учество на Работилници за Добро управување и Транспарентност и отчетност

17 Ное 2023

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на Работилници за Добро управување и Транспарентност и отчетност на 12 и 13 декември 2023 во Скопје.

Услов за учество

Услов за учество на овие работилници е претходно да ги имате поминато

  1. Работилницата за Добро управување која ќе се одржи на 12.12.2023 ќе им помогне на граѓанските организации да го зголемат нивното знаење за елементите на добро управување во граѓанските органзизации и да воспостават интерни процеси и практики базирани на приципите на добро управување. Преку практични вежби, учесниците ќе стекнат знаење и вештини за практична примена на алатки за поделба на функциите во организациите, организирање на процесите на одлучување и воспоставување на механизми за справување со предизвиците во раководењето на организациите.
  2. Работилницата за Транспарентност и отчетност која ќе се одржи на 13.12.2023 ќе им помогне на граѓанските организации да го зголемат нивното знаење како да ги интегрираат транспарентноста и отчетноста како вредности на кои го темелат своето тековното работење. Преку практични вежби, учесниците ќе стекнат знаење и вештини за практична примена на алатки за градење и одржување транспарентни релации со релевантите чинители, одговорно и отчетно известување, транспарнетен и одговорен однос кон своите варботени и членови и практично интегрирање на принципите на транспарентност и отчетност во сите процеси и процедури на органзациите.  

Со цел да бидете подобро подготвени за работилниците ве молиме пополнете ја самооценката  на организациските капацитети за вашата организација.

Пријава за учество

Заинтересираните треба да ја пополнат пријавата подолу најдоцна до 05.12.2023.

Ве молиме да пријавите ист кандидат кој ќе присуствува на двете работилници на 12-13.12.2023.  Пријавувањето на кандидатот се врши со една пријава за двете работилници.

Пријава за работилници за „Добро управување“ и за „Транспарентност и отчетност“
  • Информации за организацијата
  • Информации за лицето кое се пријавува за учество на работилницата

Пријава за работилница за „Добро управување“ и за „Транспарентност и отчетност“

12-13 декември 2023, Скопје


наведете ги слабостите и предностите кои сметате дека ги има вашата организација во областа на транспарентност и отчетност
наведете ги слабостите и предностите кои сметате дека ги има вашата организација во областа на добро управување
(заедно со кус опис на обврските)
Ве молиме имајте предвид дека единствениот услов за учество на оваа обука е претходно да ја имате поминато онлајн – Обуката за Добро управување
Ве молиме имајте предвид дека единствениот услов за учество на оваа обука е претходно да ја имате поминато онлајн – Обуката за Транспарентност и отчетност

За активностите на ГРЦ

Дел од активностите преку кои  Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот  ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“ ќе придонесе граѓанските организации да имаат подобри капацитети, долгорочно планирање, одржливост, видливост, застапување, ефективност и да работат на потранспарентен и поодговорен начин, меѓудругото, се:

  • Обуки, консултации и менторство на различни теми, во живо и онлајн и
  • Грантова шема – мали акциски грантови за поддршка на локални тематски иницијативи на мали граѓански организации во заедницата

Грантовата шема ќе биде директно поврзана со програмата за градење капацитети на проектот, односно за да бидат подобни, меѓудругото, апликантите за мали грантови ќе треба да имаат завршено најмалку една обука/работилница (онлајн или во живо) пред да аплицираат на повикот за грантови. Спроведувањето на оваа грантова шема начелно е планирана за 2025 година.

Овие активности се дел од проектот ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Национална фондација за развој на граѓанско општество Граѓански ресурсен центар, Македонскиот центар за меѓународна соработка, Асоцијацијата за демократски иницијативи од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This