Повик за изработка и пост-продукција на промотивно видео

7 Мај 2021

Јавен повик бр. 11-49/2-2021

за изразување интерес за изработка и пост-продукција на промотивно видео

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) ги поканува сите правни субјекти да изразат интерес за учество во тендерска постапка за изработка и пост-продукција на промотивно видео за потребите на Граѓански ресурсен центар.

Видео спотот е за промоција на постигнатите резултати на Граѓанскиот ресурсен центар и треба да биде со времетраење од 3 минути. Изработката на видеото вклучува снимање на терен. Пост-продукцијата вклучува монтажа на видеото и изработка на видео-графици. Сценариото за видеото е претходно подготвено од МЦМС.

Активностите ќе бидат спроведени во периодот 25 мај – 10 јуни 2021 година.

Набавката е наменета за спроведување на активности кои се дел од проектот „Видливост на Граѓанскиот ресурсен центар“ бр. 18 11 НРЦ 402, во склоп на програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“, финансиран од Европската Унија.

Критериум за избор на добавувач е квалитет (70 поени) и цена (30 поени).

Сите заинтересирани субјекти треба да изразат интерес за учество во тендерската постапка за изработка и пост-продукција на промотивното видео најдоцна до 11 мај 2021г. на следната електронска адреса: info@rcgo.mk со назнака „Изразување интерес за изработка и пост-продукција на промотивно видео“.

Целосната тендерска документација ќе им биде испратена само на правните субјекти кои што ќе искажат интерес во зададениот рок.

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This