Повик за доделување мали акциски грантови за застапување

Сеп 10, 2019

Целта на повикот е поддршка на локалните организации во подготовка и спроведување иницијативи за застапување, придонес кон подобри локални политики и активности на локално ниво. Преку овој повик се очекува да се зголеми придонесот на граѓанските организации во заедницата како и да се подобрат нивните врски со граѓаните. Овој повик ќе поддржи активности кои ќе ја зајакнат локалната демократија, преку застапување на потребите и надминување на проблемите на локално ниво, на пример активности за решавање општествени, еколошки, младински, социјални, родови и други проблеми и предизвици кои се од интерес на локалната заедница.

Мали акциски грантови за застапување

Целокупниот износ на финансиски средства кој е на располагање во рамките на овој повик за грантови изнесува 30.000 евра (1.845.000,00 МКД).

Со овој повик ќе се доделат не повеќе од десет мали грантови со:

  • минимален износ: 2.000 евра (123.000 МКД);
  • максимален износ: 3.000 евра (184.500 МКД).

За овој повик организациите кои ќе поднесат предлог-проект не се обврзани да обезбедат кофинансирање.

Времетраењето на проектите не треба да биде помалку од 4 односно повеќе од 6 месеци.

Рокот за поднесување на апликацијата е 10 октомври 2019 година,  најдоцна до 16:00 часот.

Апликациите се доставуваат на адреса: Граѓански ресурсен центар – ГРЦ, ул. „Кирил и Методиј“ бр. 50, реон 7, 1000 Скопје (наспроти дирекцијата на НЛБ Тутунска банка Скопје) или Ресурсен центар Гостивар, ул. Тоде Богдановски бр. 90, 1230 Гостивар и тоа по пошта (исклучиво со препорачано писмо), по курир или со лична достава.

Потребни документи

Целосните информации во однос на целите и очекуваните резултати од повикот, условите за аплицирање, подобните активности и начинот на аплицирање може да ги најдете во упатството за аплицирање. Самата апликација се состои од: 

  • Формулар за аплицирање;
  • Буџет;
  • Копија од тековната состојба (не постара од 6 месеци) од денот на поднесување на апликацијата;
  • Копиja од наративен и финансиски извештај за 2018 година. 

Секое прашање поврзано со повикот може да се достави на info.gv@rcgo.mk со назнака: Референтен број 11-86/2-2019, најдоцна до 27 септември 2019 година до 16:00 часот.

Прашања и одговори

Информативни сесии

Предвидени се три информативни сесии за претставување на повикот и за поставување прашања и тоа:

  • Информативна сесија на 17 септември (вторник) 2019 година во Тетово од 12:00 часот, во сала на кабинет (општинска зграда), улица Дервиш Цара бб, Тетово;
  • Информативна сесија на 18 септември (среда) 2019 година во Велес од 12:00 часот, во пресконференциска сала (општинска зграда), ул. Панко Брашнар бр.1, 1400 Велес; и
  • Информативна сесија на 19 септември (четврток) 2019 година во Прилеп од 12:00 часот, во Младински информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА, ул. Цар Самоил бр. 18, Прилеп.

Ве молиме задолжително да го најавите своето присуство за гореспоменатите термини и локации за информативните сесии најдоцна до 16 септември 2019 година на info.gv@rcgo.mk.

Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Share This