Покана за консултации со граѓанските организации

30 Мар 2023

Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија, со задоволство ве поканува на консултации за програмирање на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанско општество за периодот 2024-2025 година.

Г-дин Штефен Худолин, Раководител за соработка во Делегацијата на Европската унија ќе ги отвори консултациите. Дискусиите ќе бидат фокусирани на приоритетните сектори и другите важни елементи што треба да бидат вклучени во програмирањето на Инструментот за поддршка на граѓанското општество 2024-2025, вклучително и какви било други специфични препораки за ефикасно спроведување на програмата.

Консултациите ќе се одржат онлајн на 4 април (вторник) од 12:00 – 13:30 часот.

Доколку сте заинтересирани да се вклучите во консултациите, ве молиме регистрирајте го вашето учество:

Информативни сесии за учеството на граѓанските организации во креирање политики

Информативни сесии за учеството на граѓанските организации во креирање политики

Граѓанскиот ресурсен центар ги кани граѓанските организации и сите заинтересирани да учествуваат на информативна сесија за учеството на граѓанските организации во креирање политики. Средбите ќе се одржат на следните локации и датуми: 5 јуни во Ресурсен центар Гостивар...

За речиси две третини од предлог-законите нема консултативен процес на ЕНЕР

За речиси две третини од предлог-законите нема консултативен процес на ЕНЕР

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) го објавија извештајот „Огледало на Владата“ за 2022 година во кој се следи и анализира Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk ). Во 2022 година 37% од...

ГРЦ го олеснува надминувањето на предизвиците на локалните организации

ГРЦ го олеснува надминувањето на предизвиците на локалните организации

„Локалните организации во Тетово се соочуваат со низа предизвици во своето работење особено со ограничени капацитети за обезбедување одржливост. Затоа, услугите што ги дава Граѓанскиот ресурсен центар се од голема важност“ – изјави Сретен Коцески од Институтот за...

Share This