Поголема соработка со општината бараат велешките организации

25 Окт 2018

Финансирањето од страна на Општина Велес и нејзината соработка со граѓанскиот сектор беше главната тема на средбата на граѓанските организации (ГО) за време на Мобилниот ресурсен центар кој се одржа во соработка со Фондацијата Фокус на 24 октомври 2018 година. Организациите беа согласни дека Општината треба да најде соодветен механизам за вклучување на ГО во своето работење како партнери, со кои заеднички ќе делува за доброто на граѓаните.

„Особено е важно граѓанскиот сектор повторно да ја стекне довербата од општините со веќе изграден капацитет, искуство и постигнати резултати и заедно да ја надградат соработката преку креирање нови услуги и сервиси, се со цел да се зголеми квалитетот на живеење на граѓаните во локалните заедници“, истакна Димче Велев од Здружението на лица заболени со дијабетес „Шеќерче- Lollipop“. Тој додаде дека е потребно да постојат сериозни критериуми за соработка и делегирање надлежност кон граѓанските организации, а тие пак, да бидат посветени, транспарентни и отчетни во работата.

На средбата, учесниците ги истакнаа своите приоритети како што се: потребата од градење капацитети за подготвување проектни апликации, социјално претприемништво, како и навремено информирање за тековните случувања, активностите и можностите за финансирање на организациите.

Тимот на Граѓанскиот ресурсен центар, покрај презентацијата на проектните активности, ги информираше организациите и за надлежностите, составот и функционирањето на Советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор, како и за приоритетите и активностите планирани во рамки на новата Стратегија за соработка и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020.

Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This