Партнерски грант за развој на младата организација „Легал тинк“

3 Дек 2019

Здружението на правници „Легал тинк“  на 5 и 6 октомври 2019 година учествуваше на дводневна обука за управување со проектен циклус, како дел од нивниот партнерски грант од Граѓанскиот ресурсен центар.

Заедно со нивната менторска организација, Фондација за развој на локалната заедница, тие ги разработија најзначајните елементи во управување со проектен циклус, започнувајќи од планирање, спроведување, па се до евалуација на проекти. Покрај теоретскиот дел, членовите на организацијата ги усовршија и надградија нивните знаења и вештини преку практична подготовка на проектна апликација.

Од здружението велат дека ваквата обука, како и целокупната поддршка добиена од страна на Фондацијата за развој на локалната заедница, претставува одлична можност за развивање на една млада организација. Ова исто така е солидна основа за  поставување подолгорочни цели, како и за зајакнување на внатрешните капацитети на самата организација.

Здружението на правници „Легал Тинк“ го спроведува проектот „Партнерство за добро управување“ во партнерство со менторската организација Фондација за развој на локална заедница – Штип, финансиран од програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“. Програмата ја спроведуваат Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип, а е финансирана од ЕУ.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This