Отворен повик за онлајн менторска поддршка на граѓански организации

Јул 1, 2020

Граѓанскиот ресурсен центар објавува јавен повик за онлајн менторска поддршка на граѓанските организации во следните области:

  • Стратешко планирање
  • Застапување и учество во донесување одлуки на локално ниво
  • Волонтерство и организирање на волонтерска работа
  • Видливост и комуникациска стратегија на организациите

Заинтересираните граѓански организации можат да побараат поддршка во било која од горенаведените области.  

Менторската поддршка по организација трае од 2 недели до 2 месеци, во зависност од потребите. Менторската поддршка вклучува:

  • Онлајн работилница со организацијата на темата избрана за менторска поддршка; и
  • Четири до шест менторски денови за консултации и менторирање (он-лајн, телефонски) во соодветната област.  

Повикот е отворен до 30 ноември 2020 година за сите граѓански организации, но предност ќе имаат малите локални организации со годишен буџет до 20.000 евра во 2019 година.

Заинтересираните граѓански организации можат да се пријават преку пополнување на Барањето за онлајн менторска поддршка и негово поднесување на info@rcgo.mk.

Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија спроведуван од Македонски центар за меѓународна соработка во партнерство со Медиа плус, Штип и Асоцијација за демократски иницијативи АДИ, Гостивар.

Share This