Отворен повик за обуки – (февруари 2019)

28 Јан 2019

Македонски центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следните три обуки:

  • Обука за мобилизирање на ресурси, 7-8 февруари 2019, Скопје
  • Обука за транспарентност и отчетност на граѓанските организации, 11-12 февруари 2019, Скопје
  • Обука за тематско вмрежување, партнерства, коалиции, 27-28 февруари 2019, Скопје

На обуката за мобилизирање на ресурси откријте како вашата организација може да расте и да стане финансиски одржлива преку стратешко планирање на ресурсите и зголемена разноликост на донаторите. Учесниците ќе стекнат основни вештини и знаења за концептите на одржливост и мобилизација на ресурси, за идентификација на донаторите, за стратешки пристап кон обезбедувањето ресурси, како и за одржување на успешни релации со донаторите. Преку практични вежби, учесниците ќе учат за мапирање на изворите на финансирање, планирање на предлог проект, одредување индикатори на успех, комуникација со донатор, итн.

Обуката за транспарентност и отчетност на граѓанските организации ќе ви помогне во вашата организација да ги примените најдобрите практики за отвореност и транспарентност во сите активности и процеси на носење одлуки. Учесниците ќе го зголемат нивното знаење и вештини за воспоставување механизми за отчетно и транспарентно раководење и известување, за улогата на различните чинители и нивното консултирање и вклучување во работата, за различните пристапи за зајакнување на имиџот, кредибилитетот и легитимитетот на организацијата, како и за процесите на донесување одлуки во организацијата.

Обуката за тематско вмрежување, партнерства, коалиции им служи на граѓанските организации кои преземаат здружени акции и функционираат со заеднички приоритети. Учесниците ќе стекнат основни знаења; за комуникација и координација во мрежата и воспоставување тела за координација и управување; како и воспоставување на заеднички приоритети, цели и дејствување. Покрај тоа, ќе стекнат вештини за мерење на резултатите од работата во мрежа; како и основни вештини за градење, развивање и одржување различни нивоа на соработка со други организации и ентитети. На обуката учесниците преку практични вежби ќе учат за институциограм на мрежа, матрица на соработка во мрежа итн.

Заинтересираните треба да ја пополнат соодветната пријава најдоцна до 1 февруари 2019 год. Пријавите се пополнуваат онлајн и се достапни на:

Овие обуки се дел од Програмата за градење капацитети на граѓанските организации во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар. Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи, АДИ од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This