Отворен повик за две обуки од ГРЦ

16 Окт 2020

Македонски центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следните две обуки:

  • Обука за тематско вмрежување, градење партнерства и коалиции – 9, 11 и 13 ноември 2020
  • Обука за добро управување на граѓанските организации – 24, 25 и 27 ноември 2020

Обука за тематско вмрежување, градење партнерства и коалиции

Обуката им служи на граѓанските организации кои сакаат да преземаат здружени акции и да функционираат со заеднички приоритети. Учесниците ќе ги осознаат, преку практични примери, методите и начините на вмрежување, креирање и управување со партнерства и коалиции. На обуката, учесниците ќе се стекнат со знаење за структура на мрежи, воспоставување на заеднички приоритети, цели и дејствување, механизми за саморегулација на мрежи, внатрешна и надворешна комуникација, координација и соработка и сл.

Учесниците треба да бидат претставници на граѓански организации кои се дел од раководните или управните структури (директор, претстедател, член на УО и сл.), програмски раководители и лица задолжени за комуникација и соработка.

Обука за добро управување

Со обуката за добро управување, учесниците на практичен начин ќе ги надградат нивните знаења и вештини за добро управување и организациска структура, запознавајќи се со процесите на организациско управување, односите помеѓу извршните и управните органи, улогата на управните органи и нивните членови, управување со финансиите, транспарентност и отчетност, судирот на интереси и сл.

Учесниците треба да бидат претставници на граѓански организации со искуство во управување со граѓанска организација, кои се на раководни позиции во организациите (директор, претседател, раководител, застапник и сл.) или се членови на неизвршните органи како управниот одбор на организацијата.

Пријавување за обука

Обуките ќе бидат спроведени онлајн, при што секој ден обуките ќе траат по три часа (точното време од денот ќе биде дополнително утврдено во координација со избраните учесници).

Заинтересираните треба да ја пополнат соодветната пријава и да ја испратат на info@rcgo.mk најдоцна до 27.10.2020.

Овие обуки се дел од Програмата за градење капацитети на граѓанските организацииво рамки на Граѓанскиот ресурсен центар. Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи, АДИ од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This