Организациите се запознаа со работата во мрежи, партнерства и коалиции

15 Мар 2019

На обуката за „Тематско вмрежување, партнерства и коалиции“, 17 организации се запознаа со можностите за соработка во граѓанскиот сектор, градење на партнерства меѓу здруженијата, со компаниите и јавните институции, како и со различните методи, техники и алатки за комуникација, одржување на партнерски релации и коалицирање. Обуката се одржа на 27 и 28 февруари како дел од програмата за градење капацитети на Граѓанскиот ресурсен центар.

Во текот на обуката, посебно внимание се посвети на разграничување на термините мрежи, партнерства и коалиции. Покрај теоретскиот дел, учесниците имаа можност преку практични вежби да стекнат техники за мапирање потенцијални партнери, за мерење на успешноста на коалициите и партнерствата, а го проценија и сопствениот социјален капитал кој можат да го стават во функција на градење партнерства. Иако имаа различни очекувања, сите добија корисни знаења што ќе ги искористат за да ја подобрат нивната работа.

Како најкорисни делови на обуката учесниците ги издвоија практичните вежби и комплементарноста на темите. Најголем дел од нив изјавија дека дел од обуката ќе пренесат на нивните колеги од организацијата од која доаѓаат, а еден од учесниците ќе го искористи наученото за формирање социјално претпријатие и создавање мрежа на соработници.

Оваа беше последна од првиот циклус обуки кои ги организираше Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од Македонски центар за меѓународна соработка во партнерство со Асоцијација за демократски иницијативи од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This