Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

4 Фев 2022

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози во рамките на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и медиуми 2021 – 2022. Оваа онлајн консултација е отворена од 2-ри до 24-ти февруари.

Повикот за предлози треба да го одразува новиот стратешки пристап на ЕУ за регионот на проширување, утврден во програмската рамка на Инструментот за претпристапна помош (ИПА III) и во Економскиот и инвестицискиот план за Западен Балкан (ЕИП) за 2020 година. Оваа нова рамка ги идентификува клучните области на политиката со цел да се унапреди социо-економскиот развој, да се обезбеди долгорочно закрепнување на регионот и да се придвижи напред на патот кон ЕУ.

Во овој контекст, граѓанските организации (ГО) имаат круцијална улога во идентификување на клучните области на политиката и вклучување во донесување политики и одлуки во различни тематски области. За таа цел, Европската комисија програмираше суштинска поддршка за граѓанските и медиумските организации преку ИПА Програмата Инструментот за поддршка на граѓанското општество и медиуми. Во овој контекст, овој Повик за предлози има намера да го поддржи вклучувањето на ГО во наведените области на политиката и да ги зајакне партиципативните демократии во земјата. Објавувањето на повикот е планирано за првиот дел од 2022 година.

Ве молиме да го пополните Прашалникот најдоцна до четврток, 24-ти февруари 2022 година, крај на работно време, за да може вашиот придонес да биде земен предвид во Упатствата на Повикот.

Прашалникот е достапен на https://mcms.limequery.com/233256?lang=mk  

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

Граѓанските активисти од Полошкиот плански регион стекнаа знаења и вештини за пишување проектни апликации

На работилница одржана на 20-21 февруари 2024 во Гостивар, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата, граѓанските активисти, претставници од...

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Повик за избор на регионални експерти од граѓанско општество

Граѓанскиот ресурсен центар објавува отворен повик за избор на регионални експерти од граѓанското општество кои ќе служат како антени на ресурсните центри за поддршка и зајакнување на локалните организации. 📁 Опис на надлежности за антените на ресурсните центри 📥...

ГРЦ во 2023

ГРЦ во 2023

Драги колеги, соработници и пријатели, Дојдовме до крајот на првата година на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија и спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанското општество Граѓански ресурсен...

Share This