Обука за мониторинг и евалуација на граѓански организации

Јан 8, 2020

Македонски центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на:

  • Обука за мониторинг и евалуација на граѓански организации, 23-24 јануари 2020, Скопје

Преку обуката за мониторинг и евалуација на ГО, претставниците на граѓанските организации ќе ги надградат своите знаења за техники и методи на мониторинг и евалуација во организација, системи за мониторинг и евалуација, како и алатки за само-оценка на организација.

Преку практични вежби, учесниците ќе стекнат знаење за процесот на мониторинг и евалуација, вклучувајќи избор и карактеристики на добри индикатори за мерење на резултатите и влијанието на работењето на ГО.

Обуката е наменета за претставници на граѓански организации. Заинтересираните треба да ја пополнат пријавата и да ја испратат на info@rcgo.mk најдоцна до 16:00 часот на 15.01.2020.

Апликациите што не се целосно пополнети нема да бидат земени предвид при избор на учесници за обуката.

Обуката е дел од Програмата за градење капацитети на граѓанските организацииво рамки на Граѓанскиот ресурсен центар. Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Share This