Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации

17 Јан 2020

Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамки на програмата Граѓански ресурсен центар, финансирана од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на:

 • Обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на граѓански организации, 6-7 февруари 2020, Битола

Преку обука за финансиско управување, финансиска транспарентност и отчетност на ГО, претставниците на граѓанските организации ќе ги надградат своите знаења за:

 • Буџет и контрола на буџетот како алатки за управување и раководење со финансиите, нивните предности и недостатоци, методи и примери на изработка на буџети и ефективни контроли;
 • Долгорочни и краткорочни финансиски планови и проекти од аспект на диверзификација на фондови и различни карактеристики на финансиски извори;
 • Процедури во набавки и контрола на процесот како суштински дел од процесот на добивање соодветна вредност за парите од аспект на поголемите донатори и добри практики
 • Интерни контроли во насока на управување и контрола на ризиците во ГО особено усогласеност со прописи, измами и корупција;
 • Финансиско, управувачко и даночно сметководство од аспект на нивната различна намена но и комплементарност. Методи на алокација на трошоци;
 • Сметководство и поврзаниполитики, процедури и следење на циклуси на активности;
 • Даноци во 2020 година од аспект на ГО;
 • Транспарентност и отчетност начин ГО да покажат дека нивните активности се во склад со декларираните вредности;
 • Финансиски извештаи во функција на транспарентност и отчетност за различни намени и различни сметководствени рамки со посебен акцент на домашното законодавство споредено со европското;
 • Интерна и независна ревизија и нивните постапки, цели и извештаи.

Обуката е наменета за претставници на граѓански организации. Заинтересираните треба да ја пополнат пријавата (во прилог) и да ја испратат на info@rcgo.mk најдоцна до 16:00 часот на 27.01.2020.

Апликациите што не се целосно пополнети нема да бидат земени предвид при избор на учесници за обуката.

Обуката е дел од Програмата за градење капацитети на граѓанските организацииво рамки на Граѓанскиот ресурсен центар. Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This