„Нов мост“ ја поставуваат основата за силна и стабилна организација

Дек 3, 2019

Во периодот од јуни до ноември 2019 година, здружението „Нов мост“ од Прилеп беше во процес на јакнење на капацитетите на членството и организацијата. Нивната менторска организација „Мировна акција“, направи проценка на капацитетите на Нов мост како дел од нивниот партнерски грант од Граѓанскиот ресурсен центар.

Според проценката, Нов мост е се уште во фаза на раѓање. Откако ги идентификуваа главните полиња за развој, двете организации подготвија план за менторирање и спроведоа три од предвидените шест обуки. 

Како резултат на овие три обуки, досега се разгледаа внатрешните документи на организацијата, се направи ревизија на статутот, целите, вредностите, мисијата и визијата. Освен тоа, членовите започнаа со разговори за формирање организациска структура, а исто така, тие добија нови вештини за финансиска администрација во граѓански организации.

Во наредниот период до февруари 2020 година, предвидено е да се реализираат преостанатите обуки за стратешко планирање; пишување на предлог проекти и проектен циклус; како и изработка на план за медиумска застапеност.

Здружението „Нов мост“ Прилеп го спроведува проектот „ Од грасрут до цврсто стебло“ во партнерство со менторската организација Мировна акција, финансиран од програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“. Програмата ја спроведуваат Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип, а е финансирана од ЕУ.

Share This