Ниска заинтересираност за волонтирање во Пробиштип

7 Јун 2019

Недостатокот на простор и на обучен персонал во граѓанските организации се главните потешкотии со кои се соочуваат здруженијата од Пробиштип, како што беше истакнато за време на средбата на Мобилниот ресурсен центар која се одржа на 30 мај 2019 година.

Младите таму не го сметаат волонтерството за привлечно, а организациите немаат големо искуство на кој начин да ги поддржат и вклучат во нивната работа. Менди, која е волонтерка од Мировниот корпус и волонтира за општината и за Црвениот крст во Пробиштип, го сподели своето искуство околу укажаната можност да биде дел од организацијата и да придонесува кон заедницата.

На средбата беа истакнати и други недостатоци на здруженијата меѓу кои неискуство во планирањето, мобилизирањето поддршка од заедницата, прибирањето средства и составувањето пријави за грантови. Со цел да се одговори на овие потреби за подобрување и усовршување, прв следен чекор би бил организирање обуки на овие теми.

Организациите споделија различни искуства за соработката со Општината и за поддршката која им е пружена. Едно од главните барања е обезбедувањето простор за работа кој во моментов го немаат, а би биле задоволни доколку општината изврши пренамена и прилагодување на некој празен објект.

Тимот на ГРЦ исто така оствари  средба со Марија Митева, претставничка од кабинетот на Градоначалникот и со Наташа Смилкова, од Одделението за локален економски развој (ЛЕР) одговорна за комуникација со граѓанските организации. Општината практикува објавување јавни повици, но и ад-хок доделување средства на здруженијата. Потребата на организациите за соодветен простор е препознаена и постои иницијатива на Општината да се отвори Центар за граѓански организации, но истата се уште не е реализирана бидејќи не се обезбедени средства за неа.

Општината е во завршна фаза на изработката на Стратегија за соработка со граѓанските организации.

Граѓанскиот ресурсен центар е проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа плус од Штип.

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This