Нексус изготвуваат нацрт-верзии на дополнителни организациски документи

11 Ное 2019

Здружението „Нексус- Граѓански концепт“ во рамките на грантот од Граѓанскиот ресурсен центар, заврши со изработката на Стратешкиот план за 2020-2024 година и Акцискиот план за 2020 година. Истите се преведени на англиски јазик, а во моментов се во процес на дизајнирање.

Освен тоа, Нексус ја одржа втората менторска работилница на 8 ноември 2019 година во просториите на менторската организација Центар за управување со промени (ЦУП). Од причина што планираните активности беа завршени предвреме, Нексус и ЦУП решија во преостанатиот период да изработат дополнителни документи за јавни набавки и документи за систематизација на работни места за потребите на административно -финансиското работење на Нексус.

На менторската работилница ЦУП ја објасни потребата и важноста од поседувањето на овие документи и заеднички ги подготвија нацрт верзиите. Нивната финална верзија ќе биде завршена до почетокот на декември.     

„Нексус – Граѓански концепт“ го спроведува проектот „Преку партнерство за создавање стратешки документи до одржливост и стабилност на локалните организации“ во партнерство со менторската организација Центар за управување со промени, финансиран од програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“. Програмата ја спроведуваат Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип, а е финансирана од ЕУ.

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This