ММФ со јасни насоки за унапредување на состојбата на младите во руралните средини

8 Ное 2019

Мрежата на млади фармери (ММФ) и менторската организација Рурална коалиција започнаа со процесот на изработка на Стратегија на ММФ, како дел од нивниот партнерски грант од ГРЦ.

Заклучокот од анализата на јаките и слабите страни на ММФ беше дека младите од руралните средини немаат мотивациjа да останат во руралните средини, но и не знаат кои се придобивките од заедничко делување во заедницата во коjа живеат. Исто така, беа идентификувани повеќе постоечки можности, но ММФ и другите организации кои делуваат на ова поле немаат доволно влијание или капацитети за да ги согледаат, структурираат и да ги претворат можностите во силни страни.

Од друга страна, пак, самата Мрежа има потреба од утврдување на jасни насоки и правци за стратешки развој. Тоа ќе помогне при структурното и организациското зајакнување, како и зацврстување на нејзината позиција во секторот земјоделство и рурален развој.  Исто така, јасните насоки се потребни за полесно совладување на предизвиците кои произлегуваат од миграцијата на младите во урбаните средини и надвор од државата, како и постоењето на се помалку структурни фондови фокусирани на поддршка на земјоделството и руралниот развој.

Јасните визија и мисија, дефинираните стратешки цели и организациските вредности, ќе го насочат делувањето на организациjата кон унапредување на состоjбата со младите во руралните средини и нивна социјална и економска вклученост во општеството.

Оваа активност е дел од проектот „ Стратешкото делување на мрежата на млади фармери – клучен фактор кој што придонесува кон јакнење на позицијата на делување во земјоделството и руралниот развој “, кој го спроведуваат Мрежата на млади фармери, Дебарца во партнерство со Рурална коалиција – Куманово. Овој проект е поддржан од „Програмата „Национален ресурсен центар за граѓански организации“ која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип.

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This