Кратовските здруженија подобро делуваат здружено

26 Фев 2020

Како да се поттикне волонтерството кај младите; како да се подобри соработката на граѓанските организации со институциите на централно и локално ниво; и како до генерирање на фондови за здруженијата, беа дел од прашањата кои се дискутираа на Мобилниот ресурсен центар кој се одржа во Кратово на 20 февруари 2020 година.

Отворениот ден со локалните здруженија го организираа Граѓанскиот ресурсен центар во партнерство со Регионалниот центар за одржлив развој (РЦОР) Кратово и Здружението за заштита на животната средина и културно историските знаменитости Извор од Кратово.

Претставниците на граѓанските организации дискутираа за тоа како функционира граѓанскиот сектор и за дијалогот помеѓу нив и државните институциите на локално и национално ниво. Како клучни проблеми беа истакнати недоволните човечки ресурси пред се поради големото иселување на младите од регионот, слабата соработка со локалната самоуправа, комплицираните апликации за грантовска поддршка и недостатокот на стручни лица за пишување на проектни апликации итн. Од друга страна пак, беше истакната добрата соработка со Домот на култура и Музејот на град Кратово, како и добрата меѓусебна соработка и помагање меѓу локалните организации во Кратово и регионот. 

Милош Димитровски, претседател на РЦОР Кратово, потенцираше дека Центарот претставува точка на вкрстување на заедничкиот интерес и соработката помеѓу здруженијата и локалните институции. Како позитивна можност тој ја истакна соработка на организациите од Кратово кои заеднички би делувале преку аплицирање на проекти пред домашните и меѓународни фондации и институции.

Во рамки на настанот, тимот на Граѓанскиот ресурсен центар ги запозна учесниците со клучните активност на програмата и сподели информации важни за развојот на граѓанските организации.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This