Комуникациска стратегија за здруженијата да ги надградат односите со јавноста

2 Мар 2020

Четиринаесет граѓански организации ги добија основите за нивните комуникациски стратегии за време на обуката за комуникации и видливост која ја организираше Граѓанскиот ресурсен центар во Велес на 26 и 27 февруари.

Учесниците направија СВОТ анализа и ги поставија комуникациските цели кои сакаат да ги постигнат. Тие развија пораки за секоја од нивните целни групи и ги одредија каналите кои ќе ги користат за да им се обратат. На крај, се фокусираа на креативното размислување и преку бура на идеи (brainstorming)

Преку интерактивното предавање, тие се здобија со корисни информации поврзани со пишување на веб, онлајн заедниците, социјалните медиуми и нови алатки кои во моментов не се многу распространети а се доста корисни.

По завршувањето на обуката, голем дел одговорија дека ќе го применат наученото и ќе ги довршат започнатите комуникациски стратегии. Еден од најкорисните сегменти на обуката рекоа дека им била рефлексијата по организации каде секое здружение поединечно беше разгледано и доби фидбек за унапредување на комуникациите и видливоста.

Обуката е дел од Програмата за градење капацитети на граѓанските организации во склоп на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Медиа плус, Штип и Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ, Гостивар.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This