Информативни сесии за учеството на граѓанските организации во креирање политики

26 Мај 2023

Граѓанскиот ресурсен центар ги кани граѓанските организации и сите заинтересирани да учествуваат на информативна сесија за учеството на граѓанските организации во креирање политики. Средбите ќе се одржат на следните локации и датуми:

  • 5 јуни во Ресурсен центар Гостивар (Бул. Браќа Гиноски 1/спрат 1, Гостивар)
  • 6 јуни во Ресурсен центар Штип (Петта партиска конференција бб, Мултимедијален центар Канал 77, трети спрат, Штип)
  • 7 јуни во Салата за седници на Советот на општина Битола, Битола

Во првиот дел од настанот ќе биде презентиран Годишниот извештај од следењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) во 2022 како и учеството на организациите во креирање политики на централно ниво. Ефикасното застапување, улогата на организациите и граѓанското учество во донесување одлуки на локално ниво ќе бидат во фокусот на втората сесија а организациите ќе бидат информирани и за формите и нивоата на граѓанско учество во процесот на одлучување на локално ниво.

 АГЕНДА
11:45 – 12:00Регистрација
12:00 – 13:00Презентација на Огледало на Владата – Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони, Годишен извештај од следење на ЕНЕР во 2022

Валентина Величковска, Граѓански ресурсен центар  

Презентација и дискусија
13:00 – 14:30Форми на граѓанско учество, механизми за ефективно учество на граѓаните во донесување одлуки на локално ниво Улогата на граѓанските организации во процесите на донесување одлуки и ефикасни начини за застапување на локално ниво

Игор Тасевски, експерт  

Презентација и дискусија
14:30 – 15:30Ручек

Пријавете го вашето учество:

Овие настани се дел од проектот “ЕУ поддршка на Граѓанскиот ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанско општество Граѓански ресурсен центар, Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС, Медиа плус од Штип и Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ од Гостивар.

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Состојбата на младите во руралните општини е алармантна

Младите и можностите што граѓанските организации ги нудат за нив беа во фокусот на дискусијата за време на посетата на Мобилниот ресурсен центар во Теарце што се одржа на 19 септември 2023 година. „Имајќи предвид дека само 11% од општините во Македонија имаат...

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Повик за учество на Работилница за планирање проекти и пишување на проектна апликација

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) во рамки на проектот  “ЕУ поддршка за ГРЦ – фаза 2“, финансиран од Европската Унија, објавува отворен повик за учество на следнава работилница: Генерирање фондови- Работилница за планирање проекти и пишување на проектна...

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

Зајакнете ја вашата организација со поддршка на ГРЦ

🌟 Дали сте посветени активисти, членови или вработени во граѓанска организација, која неуморно работи на позитивни промени во заедницата? Ги разбираме специфичните предизвици со кои се соочувате, а нашите советодавни услуги постојано ви се на располагање за да ја...

Share This