Ин Виво- од група ентузијасти до функционално здружение

6 Мај 2019

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) може да биде клучната алка за една организација да зајакне и да направи важни општествени промени. Таков беше случајот со Здружението на граѓани за социјален и економски развој Ин Виво од Скопје.

Кои се Ин Виво?

Тие се група од седум ентузијасти со различни професии. Токму различните искуства ги мотивирале да создадат здружение кое ќе придонесе за достоинствени социо-економски услови и инклузија за ранливите групи во сферите на општествено живеење.

Каква поддршка им пружи ГРЦ?

ГРЦ го поддржа здружението уште во процесот на основање, обезбедувајќи совети за регистрирање како и за подобро разбирање за функционирањето на граѓанските организации во државата. Ова беше особено важно со оглед на тоа што основачите немале претходно искуство во граѓанскиот сектор.

По основањето, повеќе членови на Ин Виво ги посетија обуките на ГРЦ и се стекнаа со неопходните предзнаења за: добро управување со граѓански организации, институционален развој и организациско јакнење, транспарентност и отчетност, вмрежување, партнерства и градење коалиции.

Со што се занимава организацијата?

Една од главните цели на здружението е да развијат повеќе модели на социјално претприемништво во кои би биле ангажирани маргинализираните групи граѓани, меѓу кои и бездомните лица. Исто така, тие ќе спроведуваат активности за неформално образование за занимања кои се барани на пазарот на трудот, а ќе соработуваат и со други здруженија, социјални претпријатија и социјално одговорни бизниси од земјата и од странство.

Какви се плановите за иднината на Ин Виво?

Здружението веќе работи на својот прв проект наречен Јода (Yoda), составен од три програми: неформална едукација за бездомните лица од Скопскиот регион; работен ангажман за лицата вклучени во програмата за неформална едукација; и вклучување на лицата со најдобри резултати од првите две програми во процесот на (ре)социјализација на други бездомни лица.

„На барање на едно од лицата кое е активен учесник во програмата за неформална едукација, при крај сме со подготовките за негов професионален ангажман во производство и пласман на био-хумус. Ова воедно ќе биде и наша прва иницијатива во социјалното претприемништво, на кое имаме намера многу сериозно да му се посветиме“, велат во здружението.

ГРЦ го поддржа здружението во спроведувањето на оваа програма преку обезбедување на просторијата на ресурсниот центар во Скопје за организирање на обуките за лицата вклучени во програмата. Граѓанскиот ресурсен центар ќе продолжи да го поддржува здружението и во иднина преку услугите што ги обезбедува, а кои се достапни за сите граѓански организации.

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This