Идните истражувачи обучени преку реални ситуации

12 Дек 2019

Поставување хипотеза, избор на примерок, одредување варијабли, обработка на податоци и користење на програмата SPSS беа дел од темите за кои 17 претставници на граѓански организации учеа на обуката за истражување и методи на истражување. Таа се одржа на 5 и 6 декември 2019 година во просториите на Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје.

Учесниците ја оценија обуката како многу релевантна, практична и корисна. Како најважни ги издвоија практичните вежби  и работењето во програмата SPSS. Тие имаа можност низ реални примери и студии на случај да направат симулација на истражување. Подготвија прашалник за анкета, поставија хипотези и варијабли и на терен ги собираа податоците, а потоа ги обработија и врз основа на тоа напишаа краток извештај.

Обучувачката Софија Георгиевска истакна дека групата била многу кохезивна, активна и вклучена. Според неа собирањето податоци на терен, онлајн и преку телефон, придонела членовите на групата да се стават во реална ситуација и да се однесуваат како вистински истражувачи.

Оваа беше четврта од низата обуки организирани во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар. Од овој циклус обуки остануваат уште три обуки кои што ќе бидат спроведени на почетокот од 2020 година.

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Share This