„Четвртина од случаите на дискриминација се по повеќе основи“

29 Мар 2019

„Нашето законодавство ја уредува повеќекратната дискриминација, вклучително и формите на кумулативна и интерсекциска дискриминација кои со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација се јасно дефинирани. Ова особено е битно бидејќи повеќратната дискриминација се смета за потежок облик на дискриминација, кој потешко се докажува и не секогаш соодветно се санкционира“, рече во своето излагање Жанета Попоска од Мисијата на ОБСЕ во Скопје на вчерашната (28.3.2019) дебата на Граѓанскиот ресурсен центар за повеќекратна дискриминација.

Покрај разграничувањето на  кумулативната и интерсекциската дискриминација, таа посочи и повеќе примери од праксата на Судот за човекови права во Стразбур каде се третирале и докажале случаи на повеќекратна дискриминација. 

Ѓултен Мустафова од Министерство за труд и социјална политика (МТСП), говореше за улогата на МТСП, Националното координативно тело за недискриминација (НКТ), и на Комисијата за заштита од дискриминација во справувањето со повеќекратната дискриминација.

„Во однос на постапувањето на Комисијата со новиот закон се скратуваат роковите за да може побрзо да постапува и се вклучува одредба за задолжителна обврска на Комисијата да иницира прекршочни постапки“, рече Мустафова. Освен тоа ги дискутираше програмата за работа на НКТ и Националната стратегија за еднаквост и недискриминација.

Игор Јадровски од Хелсиншкиот комитет за човекови права, рече дека од 80 предмети поврзани со дискриминација за последниве две и пол години, повеќе од една четвртина се случаи на повеќекратна дискриминација. Во овој период најчести истовремени основи за дискриминација се полот и родот. Тој презентираше конкретни примери на повеќекратна дискриминација и исходот по поднесените претставки. Исто така, посочи дека тестирањето на ситуации е експлицитно наведено во новиот закон како доказ кој ќе може редовно да се употребува во судската постапка за да се докаже дискриминација.

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

Стекнатото знаењето и практичната работа за планирање проекти ќе доведат до успешни проектни апликации на граѓанските организации од Скопскиот регион

На работилница одржана на 11 и 12 април 2024 во Скопје, се јакнеа капацитетите на граѓанските организации од Скопскиот регион, на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. Работилницата се одржа во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје како...

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

Зголемени знаења и вештини на граѓанските активисти од општина Чашка за подготовка на успешни проектни апликации

На работилница одржана на 28-29 март 2024 во општина Чашка, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжи да ги јакне граѓанските организации на теми поврзани со планирање проекти и пишување на проектни апликации. На работилницата одржана во Салата на Советот на општина...

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Развиен граѓански сектор и активни екологисти во Вевчани

Локалните организации, активистите и претставниците на Општина Вевчани се сретнаа со тимот на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) на 22 март 2024 година во Мултикултурниот центар во Вевчани. Пристутните се информираа за можностите што ги нуди ГРЦ како и актуелностите за...

Share This