ГРЦ го олеснува надминувањето на предизвиците на локалните организации

11 Мај 2023

„Локалните организации во Тетово се соочуваат со низа предизвици во своето работење особено со ограничени капацитети за обезбедување одржливост. Затоа, услугите што ги дава Граѓанскиот ресурсен центар се од голема важност“ – изјави Сретен Коцески од Институтот за развој на заедницата, домаќин на средбата на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) со организациите во Тетово.

Оваа средба, одржана на 9 мај, е дел од посетите на Мобилниот ресурсен центар и цели кон информирање и обезбедување достапност до услугите на ГРЦ на локално ниво. На средбата учествуваа 17 претставници на  граѓанските организации.

Најголем дел од присутните изразија интерес за онлајн обуките, кои што им се постојано достапни, особено обуките за развивање проектна идеја и пишување проектни апликации. Организациите ја препознаваат важноста на вмрежувањето и го поздравија креирањето на базата на активни мрежи на граѓански организации што ќе биде достапна на веб-страната на ГРЦ.

Иако дел од организациите беа информирани за постоењето на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, сепак, побројни се оние што не се информирани за работењето на Советот.  Малкумина се и оние кои знаат дека граѓанските организации членки на Советот го бојкотираат неговото работење веќе цела година. Организациите изразија интерес да бидат подетално запознаени со состојбата.  

Овој настан беше организиран во рамки на проектот „ЕУ поддршка на Граѓанскиот ресурсен центар – фаза 2“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанско општество Граѓански ресурсен центар, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Медиа плус, Штип и Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ, Гостивар.

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

Постои потреба од јакнење на граѓанското општество во Центар Жупа

На 10.06.2024 год се одржа посета на Мобилниот ресурсен центар во општина Центар Жупа. На средбата присутните претставници на локалните граѓански организации, млади активисти, претставници на општината и други активисти се запознаа со функционирањето на Граѓанскиот...

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

Задржувањето на младите граѓански активисти-најголем предизвик во општина Градско!

“Задржувањето на младите граѓански активисти во нашите граѓански организации и во општината, воопшто, е најголемиот предизвик со кој се соочуваме“ истакнаа локалните организации, активистите и претставниците на општина Градско на средбата со тимот на Граѓанскиот...

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Прашалник за утврдување на приоритети на повик за грантови

Граѓанскиот ресурсен центар во рамки на проектот „ЕУ поддршка за Граѓански ресурсен центар – фаза 2” финансиран од Европската унија, има предвидено два повика за финансирање на локални организации со вкупен буџет од 250,000 евра. Првиот повик за предлози е планиран за...

Share This