ГРЦ го олеснува надминувањето на предизвиците на локалните организации

11 Мај 2023

„Локалните организации во Тетово се соочуваат со низа предизвици во своето работење особено со ограничени капацитети за обезбедување одржливост. Затоа, услугите што ги дава Граѓанскиот ресурсен центар се од голема важност“ – изјави Сретен Коцески од Институтот за развој на заедницата, домаќин на средбата на Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) со организациите во Тетово.

Оваа средба, одржана на 9 мај, е дел од посетите на Мобилниот ресурсен центар и цели кон информирање и обезбедување достапност до услугите на ГРЦ на локално ниво. На средбата учествуваа 17 претставници на  граѓанските организации.

Најголем дел од присутните изразија интерес за онлајн обуките, кои што им се постојано достапни, особено обуките за развивање проектна идеја и пишување проектни апликации. Организациите ја препознаваат важноста на вмрежувањето и го поздравија креирањето на базата на активни мрежи на граѓански организации што ќе биде достапна на веб-страната на ГРЦ.

Иако дел од организациите беа информирани за постоењето на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, сепак, побројни се оние што не се информирани за работењето на Советот.  Малкумина се и оние кои знаат дека граѓанските организации членки на Советот го бојкотираат неговото работење веќе цела година. Организациите изразија интерес да бидат подетално запознаени со состојбата.  

Овој настан беше организиран во рамки на проектот „ЕУ поддршка на Граѓанскиот ресурсен центар – фаза 2“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Националната фондација за развој на граѓанско општество Граѓански ресурсен центар, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Медиа плус, Штип и Асоцијација за демократски иницијативи – АДИ, Гостивар.

Информативни сесии за учеството на граѓанските организации во креирање политики

Информативни сесии за учеството на граѓанските организации во креирање политики

Граѓанскиот ресурсен центар ги кани граѓанските организации и сите заинтересирани да учествуваат на информативна сесија за учеството на граѓанските организации во креирање политики. Средбите ќе се одржат на следните локации и датуми: 5 јуни во Ресурсен центар Гостивар...

За речиси две третини од предлог-законите нема консултативен процес на ЕНЕР

За речиси две третини од предлог-законите нема консултативен процес на ЕНЕР

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) го објавија извештајот „Огледало на Владата“ за 2022 година во кој се следи и анализира Единствениот национален регистар на прописи (ЕНЕР – www.ener.gov.mk ). Во 2022 година 37% од...

Потребно е активирање и јакнење на организации во Крива Паланка

Потребно е активирање и јакнење на организации во Крива Паланка

Претставниците на граѓанските организации и на Општина Крива Паланка сакаат да подготват локална Стратегија за развој на граѓанското општество, а Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) може да го поддржи тој процес. Ова беше еден од заклучоците од Мобилниот ресурсен центар...

Share This