Граѓанските организации во Свети Николе побараа поголема транспарентност од Општината

30 Мар 2019

Граѓанските организации од Свети Николе не се задоволни од поддршката која им ја пружа општината. За да добијат финансиска поддршка, потребно е да поднесат апликации, а општината ги известува за одобрените средства кои се, најчесто, помали од бараниот износ. Со ребаланс на општинскиот буџет таа сума може да се намали, а може и воопшто да не се исплати, за што никој не одговара бидејќи општината не потпишува договор со здруженијата. Ваквата пракса ја посочија претставниците на здруженијата од Свети Николе, за време на Мобилниот ресурсен центар на 29 март 2019 год., кој се организираше во соработка со Организацијата на жени на општина Свети Николе.

Според нив, потребна е поголема транспарентност и соодветна методологија за распределба на средствата, бидејќи сегашната практика нема позитивни резултати.

Освен тоа, организациите се соочуваат со недостаток на простор за работа. Тие сметаат дека постојат напуштени згради и простории кои можат да се пренаменат за нивните потреби. Иако до сега, градоначалниците им ветувале дека ќе им излезат во пресрет, тоа сѐ уште не се случило. Користењето на просторот во Домот на културата не го сметаат за сериозно и трајно решение бидејќи не секогаш им е даден на располагање.

Уште еден од предизвиците се слабиот капацитет на самите здруженија за пишување апликации за грантови, незаинтересираноста на младите да се вклучат во граѓанското општество како и недостигот на иницијативност.

Тимот на Граѓанскиот ресурсен центар се сретна и со градоначалникот Сашо Велковски. На средбата истакна дека тој самиот доаѓа од граѓанска организација, поточно здружението Доброволно противпожарно друштво Свети Николе, така што добро ги разбира предизвиците на организациите во нивното функционирање.

Во однос на поддршката за здруженијата, за 2019 година предвидени се 1.000.000 денари од буџетот на Општината. Велковски истакна дека постои методологија по која се распределуваат средствата, односно се распишува оглас и се бара да се пополни апликација. Општината избира кои делови од програмите може да бидат финансиски поддржани, а потоа Одделението за локален економски развој (ЛЕР) го прави изборот и го следи спроведувањето.

Исто така, предвидено е да се формира и Младински културен центар во Свети Николе.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This