Граѓанските организации со зајакнати капацитети за спроведување на проекти

15 Фев 2021

На 8, 10 и 12 февруари 2021 година Граѓанскиот ресурсен центар  успешно  спроведе напредна обука за управување со проекти. На обуката учествуваа 21 претставник од граѓански организации, а истата се оддржа онлајн на платформата ЗООМ. 

Обуката придонесе во зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за спроведување на проекти, акцентирајќи ги спецификите на управувањето со проекти финансирани од ЕУ.

„За време на обуката, разговаравме и за нашите комуникациски пристапи. Учесниците изразија најголем интерес за темата за набавки според барањата на ЕУ. Генерално, верувам дека учесниците успешно ги оценија областите на управување со проекти кои бараат нивно идно внимание и инвестирање и дека некои алатки и практични совети дистрибуирани за време на обуката ќе бидат ефикасно искористени во идната практика на управување со проекти на граѓанските организации“, вели Андреја Тонч, предавач на обуката и меѓународен експерт.

Главната порака пренесена до учесниците беше важноста на вложување на ресурси во развојот на системите за внатрешно управување, особено за управување со податоци и документи и зајакнување на целокупниот пристап за следење.

„Благодарност до Граѓанскиот ресурсен центар што ми овозможи да учествувам на оваа обука за управување со проекти. На неа се здобив со многу корисни информации кои не сум имал можност да ги слушнам на ниту една од сродните обуки кои до сега сум ги посетил. Импресиониран сум од знаењето и искуството на обучувачот Андреја Тонч за сите области од проблематиката која беше тема на тридневната обука. Стекнатото знаење ќе го применам во практичното работење на нашата организација и ќе го споделам со моите колеги и со нашите соработници“,  изјави учесникот Димитар Илчов од Здружението за ментално здравје – Асоцијација Мисла.

За време на тридневната обука учесниците имаа можност преку дискусија, споделени лични искуства, но и искуства на предавачот Тонч да го надоградат своето професионално знаење во оваа област.

Преку прашалникот за оцена на обуката истата беше високот оценета од страна учесниците, според кои делот за набавки и мониторинг, како и известување за спроведувањето на проектот, се од исклучителна важност за понатамошното управување со проекти.

„Споделените примери и искуства ми беа од особена корист бидејќи сметам дека ќе го подобрат моето практично работење при спроведување на проекти во организацијата каде работам. Советите кои беа директно поврзани со нашата земја, како и генералните сугестии за овој процес го проширија моето знаење“, е мислењето на еден од учесниците.

Спроведената обука за управување со проекти е дел од годишната Програма за градење капацитети на граѓанските организации на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) во соработка со Медиа Плус од Штип и Асоцијација за демократски инцијативи, Гостивар.

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

Предизвиците на локалните организации во  Македонски Брод

На 1 декември 2023 година, локалните организации и активистите од општина Македонски Брод се информираа за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги...

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Повеќе знаења и вештини за пишување проектни апликации за 16 граѓански активисти

Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) продолжува да ги јакне граѓанските организации. На 23-24 ноември 2023 во Штип се одржа втората од планираните четири, Работилница за планирање проекти и пишување на проектни апликации. Оваа работилница се одржа како последователна...

Share This