Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон прогрес и реформи во општеството

11 Фев 2022

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа консултативен состанок со граѓанските организации (ГО) за претстојниот Повик за проектни предлози во рамки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското општество и медиумите 2021-2022 година.

Консултацијата ја отвори Штефен Худолин, раководител за соработка во Делегацијата на Европската Унија (ДЕУ), истакнувајќи ја важноста од соработката со граѓанскиот сектор како витален партнер за носење одлуки и поттикнување трансформација на општеството. „ЕУ ја препознава важната улога на ГО и медиумите кои со своето делување придонесуваат кон прогрес и реформи во клучните сектори и демократизација на општеството. Со ова обезбедуваат вредностите и политиките на Унијата да се вградат во институционалниот и општествениот систем во земјата“, рече Худолин. Тој ги повика граѓанските и медиумските организации на проактивност и делување како еднаков и компетентен партнер на Владата.

Ирена Иванова, одговорна за граѓанско општество во ДЕУ го презентираше процесот на консултации и општа рамка на претстојниот повик за проектни предлози.  ДЕУ ќе даде важност на поддршката на развојот на овозможувачката средина за развој на граѓанското општество, младите, родовиот аспект, животната средина, социјалната инклузија и останати области важни за секторските реформи во земјата. Повиците ќе дадат фокус и на воведување иновативни мерки за подобрување на видливоста на работењето на граѓанските организации и нивната врска со граѓаните.   

На онлајн настанот присуствуваа претставници од околу 90 организации кои дискутираа за приоритетните сектори и другите важни елементи кои треба да бидат вклучени во Повикот за проектни предлози. Конкретните препораки и прецизирање на потребите на секторот беа за подобрување на практиката на спроведување. Учесниците ја поздравија иницијативата на ДЕУ за поттикнување на вмрежувањето на организациите, што ќе овозможи простор за На онлајн настанот присуствуваа претставници од околу 90 организации кои дискутираа за приоритетните сектори и другите важни елементи кои треба да бидат вклучени во Повикот за проектни предлози. Конкретните препораки и прецизирање на потребите на секторот беа за подобрување на практиката на спроведување. Учесниците ја поздравија иницијативата на ДЕУ за поттикнување на вмрежувањето на организациите, што ќе овозможи простор за зацврстување на соработката и делувањето во секторот. Акцент беше ставен на регионалниот и локалниот развој т.е. балансиран пристап на можности со цел зајакнување на локалните заедници. Вниманието се насочи и кон економскиот раст и развој во чии рамки може да се адресираат бројни актуелни прашања како неформална економија, компетитивност на пазарот, пазарот на труд, како секторски приоритет нотиран во последниот извештај на ЕУ за земјава.

Повикот за проектни предлози треба да го одразува новиот стратешки пристап на ЕУ за регионот на проширување, утврден во програмската рамка на Инструментот за претпристапна помош (ИПА III) и во Економскиот и инвестицискиот план за Западен Балкан (ЕИП) за 2020 година. Оваа нова рамка ги идентификува клучните области на политиката со цел да се унапреди социо-економскиот развој, да се обезбеди долгорочно закрепнување на регионот и да се придвижи напред на патот кон ЕУ. Во овој контекст, овој Повик треба да поддржи активно вклучување на граѓанските организации во наведените области на политиката и да ја зајакне партиципативнaта демократиja во земјата.

Сите заинтересирани организации кои сакаат да придонесат во креирање на Упатствата за Повикот тоа може да го направат најдоцна до 24 февруари 2022г., крај на работно време, преку онлајн прашалник, достапен на овој ЛИНК.

Спроведувањето на консултативниот настан беше поддржан од Граѓанскиот ресурсен центар на Македонскиот центар за меѓународна соработка.

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е поважно од кога било за процесот на интеграција во ЕУ

Во име на Европската комисија, DG NEAR, проектот ЕУ ТАКСО 3 го организираше Форумот за граѓанско општество на ЕУ за Западен Балкан и Турција 2022 година од 8 до 9 јуни 2022 година, во Скопје, Северна Македонија. Форумот е првпат да се одржува од почетокот на...

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Онлајн консултации за Повик за предлози на граѓански и медиумски организации

Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија започнува онлајн консултации за граѓанското општество и другите засегнати страни, заинтересирани да придонесат за дефинирање на приоритетните теми и други важни елементи на претстојниот Повик за предлози...

Демократизацијата на земјата и унапредувањето на човековите права се главните придобивки од граѓанскиот ангажман

Демократизацијата на земјата и унапредувањето на човековите права се главните придобивки од граѓанскиот ангажман

„Клучните успеси на граѓанското општество се таму каде што тоа е вкоренето“ рече Сашо Клековски, аналитичар и поранешен граѓански активист, дефинирајќи го како катализатор на промените кои без него, сигурно би се случувале многу побавно. Оваа констатација беше дел од...

Share This